Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

26

kwietnia
piątek
Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marii
6 lipca 2018, 13:57 Inwestycje i remonty

Absolutorium dla wójta

Opublikowane przez: UM-Redziny

Podczas czerwcowej sesji Rada gminy przyznała wójtowi Pawłowi Militowskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok, a także odmówiła obniżenia mu wynagrodzenia.

Procedowanie uchwały było poprzedzone analizą sprawozdania z wykonania budżetu. Na jego podstawie Komisja Rewizyjna wystąpiła do całej Rady Gminy z wnioskiem o przyznanie absolutorium. Także wynik głosowania podczas sesji rady gminy był dla wójta Pawła Militowskiego pozytywny. Wójt, który otrzymał w ten sposób tzw. kredyt zaufania, nie omieszkał podziękować za okazane mu uznanie. Podkreślił też, że dużo dobrego udało się w 2017 roku dla gminy zrobić. Wymienił kluczowe inwestycje, które zostały już zakończone, jak m.in.: zakup czterech nowych autobusów hybrydowych, remont ul. Wesołej w Rudnikach, wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED, budowa przedłużenia ul. Cmentarnej w Rędzinach, przebudowa pomnika ocalonych i budowa toru pumptrackowego w Rudnikach czy budowa zatoki parkingowej i remont chodnika przy ul. Nowej w Rędzinach. To jednak nie wszystko. Jeszcze w 2017 roku gmina rozpoczęła realizację rozbudowy budynku szkoły „na górce” w Rędzinach, kanalizacji sanitarnej w Mariance Rędzińskiej i Rudnikach oraz przebudowy ul. Warszawskiej w Kościelcu (faza projektowa + wymiana wodociągu wykonana przez PWiK w Częstochowie. Wspomniane inwestycje, na które urząd pozyskał dofinansowania z Unii Europejskiej, są już w fazie końcowej.

Mimo wielu działań na polu inwestycyjnym, gmina jest w bardzo dobrej kondycji finansowej.

– Ktoś rozpowszechnia ostatnio plotkę, jakoby gmina miała 80 mln zł zadłużenia. Bardzo mocno mija się z rzeczywistością. Na obecną chwilę nasze zadłużenie wynosi ok. 600 tys. zł i jest dalekie od dopuszczalnej granicy. Pod względem finansowym jesteśmy bezpieczni, więc możemy dalej inwestować – mówi wójt Paweł Militowski.

Podczas tej samej sesji radni procedowali również uchwałę o obniżeniu pensji wójtowi w związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów. Projekt uchwały przygotował sam wójt Paweł Militowski, ale radni jednomyślnie zagłosowali przeciwko obniżce.


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn