Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

24

października
sobota
Imieniny: Rafala, Marcina, Antoniego
3 lutego 2020, 08:19 Inwestycje i remonty Wydarzenia

Apel o budowę obwodnicy Kościelca i Rudnik. Rośnie natężenie ruchu i poziom hałasu

Apel o budowę obwodnicy Kościelca i Rudnik. Rośnie natężenie ruchu i poziom hałasu

Władze naszej gminy nie ustają w staraniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, nadmiernie obciążonych w związku z budowaną w sąsiedztwie autostradą A1 i wspólnie z mieszkańcami apelują do Ministerstwa Infrastruktury m.in. o wybudowanie obwodnicy Kościelca i Rudnik. Wykonane w ostatnich miesiącach pomiary natężenia ruchu i poziomu hałasu na drogach powiatowych oraz krajowej „91” potwierdziły, że nie jest dobrze

Codziennie drogi w gminie Rędziny pokonują tysiące pojazdów. Na jej terenie zarejestrowanych jest ich ponad 8000, a przecież jest jeszcze wielu innych kierowców z różnych stron kraju, którzy tylko przez nią przejeżdżają. Liczba tych drugich znacznie w ostatnich latach wzrosła w związku z pracami przy budowie autostrady i utrudnieniami na głównej trasie przejazdowej, czyli drodze krajowej nr 1.

Władze gminy Rędziny są pełne obaw jak będzie wyglądać drogowa rzeczywistość po oddaniu do użytku autostrady. Wzmożony ruch już jest bardzo uciążliwy m.in. dla mieszkańców Kościelca. A istnieje duże prawdopodobieństwo, że po otwarciu węzła autostradowego w Kościelcu, natężenie ruchu będzie jeszcze większe. W końcu samochody dostawcze, które będą chciały dojechać do firm leżących na terenach gmin ościennych, będą mogły korzystać właśnie z ul. Mykanowskiej.

Wójt i radni gminni od dłuższego czasu zabiegają o zabezpieczenie środków finansowych na wybudowanie alternatywnych dróg, które wpłynęłyby na poprawę bezpieczeństwa i rozładowały ruch samochodowy.

– Mamy nadzieję, że władze centralne w końcu zauważą problem, z którym borykamy się od wielu miesięcy. Liczymy, że nasze apele o poprawę infrastruktury drogowej zostaną wysłuchane oraz, że wszystkie pisma, apele i petycje przez nas składane zostaną pozytywnie rozpatrzone i gmina dostanie dodatkowe fundusze na rozwój infrastruktury drogowej – mówi wójt Paweł Militowski.

Do ministra o budowę obwodnicy

W związku z zapowiedzianym przez rząd programem budowy 100 obwodnic, wójt Paweł Militowski skierował ostatnio pismo do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o ujęcie w tym programie obwodnicy Kościelca i Rudnik. Chodzi o drogę z nowym połączeniem nowo budowanego węzła autostradowego do drogi krajowej DK-91 na styku gmin Rędziny/Kłomnice.

Wójt podkreślił w piśmie do ministra (podobne skierował do parlamentarzystów ziemi częstochowskiej), że rozpoczęcie budowy autostrady A1 spowodowało nadmierne obciążenie przebiegających przez naszą gminę dróg, które to ze względu na stan techniczny, parametry oraz ich dotychczasową funkcję (w znacznej mierze przeznaczone są do obsługi ruchu lokalnego) nie są do tego przygotowane. A to przecież także trasy, z których co roku korzystają liczne pielgrzymki, maszerujące na Jasną Górę.

– Brak dróg alternatywnych jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców naszej gminy, korzystających z Gminnego Zakładu Komunikacyjnego. Nie została uwzględniona kwestia istniejącej komunikacji publicznej, ponieważ w przypadku kierowania ruchu od węzła do DK-91 powoduje to ogromne opóźnienia i w dalszej kolejności „odpływ” osób korzystających z naszej gminnej komunikacji. Mieszkańcy poszukują alternatywnych sposobów dojazdu do miejsc docelowych i korzystają z własnych środków transportu, co nie jest zbieżne z obecną polityką ochrony środowiska – zwraca uwagę Paweł Militowski.

Wójt zauważył, że taka sytuacja stanowi realne zagrożenie upadłością GZK oraz możliwością zwrotu ogromnych środków z Unii Europejskiej w związku z brakiem możliwości osiągnięcia wskaźników ekologicznych przyjętych do wniosku o dofinansowanie do zakupu nowych autobusów hybrydowych.

Podkreślił, że budowa obwodnicy to inwestycja, która niesie za sobą konieczność poniesienia dużych nakładów, nie będących w zasięgu finansowych gminy, ponadto obarczona jest ogromną odpowiedzialnością przede wszystkim za bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

– Jako włodarz gminy przyległej do budowanej autostrady nie mogę zostać pozostawiony przed problemem samodzielnego uporania się z obsługą ruchu drogowego i brać na siebie odpowiedzialności za decyzje, które nie byty ze mną uzgadniane – kwituje Paweł Militowski.

Wysokie natężenie ruchu

Na wniosek wójta, Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie przesłał niedawno raport o natężeniu ruchu na drogach powiatowych w naszej gminie.

Jeśli chodzi o ul. Mykanowską w Kościelcu, to pomiary przeprowadzono między 31 maja i 3 czerwca 2019 r. w dniach roboczych i wolnych od pracy (od piątku do poniedziałku). Wynika z nich, że tylko przez te cztery dni ul. Mykanowską przejechało prawie 12 000 pojazdów. Były to głównie  samochody osobowe (ponad 10 000), natomiast dużo mniejsza liczba samochodów ciężarowych wynika z faktu, że badanie w sporej części było prowadzone w weekend.

Średnie prędkości, z jakimi poruszały się pojazdy, oscylowały wprawdzie wokół 60 km/ h, ale nierzadko kierowcy rozpędzali się do niedozwolonej prędkości ok. 100 km/h.

Wzmożony ruch zaobserwowano nie tylko na ul. Mykanowskiej, ale też innych powiatówkach – ul. Szkolnej w Rędzinach i Srebrnej w Mariance Rędzińskiej, oraz przede wszystkim drodze krajowej nr 91. W przypadku ul. Szkolnej w ciągu tygodnia pokonuje ją średnio blisko 7600 pojazdów, Srebrną natomiast ponad 3100.

Za głośno przy DK 91

Władze naszej gminy od dawna zabiegają też o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 91 (ul. Wolności w Rędzinach). Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska udostępnił przeprowadzone w październiku  2019 r. badania. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Katowicach przeprowadziło pomiary emisji hałasu na odcinku DK 91 w gminach Rędziny i Kłomnice.

– Badania wykonano stosując procedurę ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w oparciu o metodykę referencyjną wykonywania okresowych pomiarów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych – załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem – informuje GDDKiA.

Pomiary prowadzono zarówno w ciągu dnia, jak i w porze nocnej. Wykazały to czego mieszkańcy i samorządowcy się spodziewali.

– Wyniki badań akustycznych wskazują na przekroczenie standardów akustycznych określonych dla dróg w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, jak i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obu punktach pomiarowych zlokalizowanych w dwóch rejonach badawczych zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy – podaje WIOŚ w piśmie do wójta Pawła Militowskiego.

 

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content