Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

22

lutego
sobota
Imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra
22 lutego 2017, 20:15 Oświata Gimnazjum Rędziny

Bezpiecznie z “Bezpieczną Plus…”

Opublikowane przez: Gimnazjum Rędziny

Od września do grudnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Armii krajowej w Rędzinach realizowano Rządowy Program „Bezpieczna +”. Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Dzięki programowi zwiększyła się aktywność uczniów ich współpraca z otoczeniem oraz praca na rzecz środowiska lokalnego poprzez udział w obchodach 150 – lecia istnienia parafii , jasełkach bożonarodzeniowych w parafii. Uczniowie angażowali się prace na rzecz Stowarzyszenia “Dar Serca” Gimnazjaliści nabyli szereg umiejętności pogłębiających ich zdolności komunikacje i więzi interpersonalne, dzięki happeningom ( “Dzień Życzliwości”,” Dzień Pluszowego Misia”, “Przyjaciel potrzebny od zaraz”, “Ktoś Czeka na Twoje Świąteczne Życzenia “oraz spotkaniom z pedagogiem szkolnym i psychologiem z PPP w Cz – wie zwiększyły się więzi interpersonalne, uczniowie nauczyli się wyrażać emocje, okazywać swoje uczucia i radość z kontaktów rówieśniczych. W ramach działającego “Banku Pomocy Koleżeńskiej” uczniowie udzielali pomocy w przygotowaniu do zajęć, odrabianiu prac domowych gimnazjalistom z problemami w nauce. W trakcie warsztatów przeprowadzonych przez edukatora SOD- u poznali konsekwencje wstępowania na drogę uzależnień. W czasie godzin z wychowawcami gimnazjaliści opracowali klasowe Kodeksy Bezpiecznego i Kulturalnego Zachowania w szkole, opracowali, przeprowadzili i dokonali analizy ankiety badającej poziom bezpieczeństwa w szkole. Nagrali także film “Czuję się bezpieczny w sieci” oraz przygotowali prezentacje multimedialne co wpłynęło na uzmysłowienie uczniom jakie konsekwencje wywołuje agresja i presja rówieśnicza. Uczniowie dzięki szeregu działaniom , takim jak warsztaty prawnicze, konkursy plastyczne, literackie, multimedialnym nabyli umiejętności anty dyskryminacyjne obecnie potrafią oprzeć się presji rówieśniczej. Warsztaty prawnicze były wyjątkową, aktywną formą poznania prawa, które obowiązuje nieletnich, a którego gimnazjaliści są często nieświadomi. Opracowany przez Samorząd Szkolny Kodeks Dobrej Komunikacji i Równego Traktowania został wdrożony w życie młodzieży. Osiągnięto następujące rezultaty: – nastąpiło w szkole wzmocnienie samorządności oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i prestiżu szkoły. Szkoła wzbogaciła się w urządzenia multimedialne, które posłużyły do organizacji happeningów, przedstawienia profilaktycznego, warsztatów szkoleniowych. – nastąpiło wzmocnienie więzi ze środowiskiem lokalnym, poprzez działania młodzieży na rzecz instytucji gminnych. – stworzono uczniom warunki do samodzielnych działań, wykonywania zadań, za które ponoszą odpowiedzialność. – zwiększyła się świadomość uczniów dotycząca bezpieczeństwa w szkole, uzależnień – zwiększyła się chęć działania na rzecz innych potrzebujących, w tym na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami.

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn