Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

08

sierpnia
sobota
Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
27 października 2017, 15:26 Wydarzenia

Co z funduszy sołeckich w 2018?

Za nami zebrania sołeckie, podczas których mieszkańcy zdecydowali na jakie zadania przeznaczone zostaną środki z funduszy sołeckich w przyszłym roku. Jedne były bardziej burzliwe, inne przebiegły w spokojnej atmosferze. W jednych głosowano jednomyślnie, w innych o wyborze danego wniosku zdecydował zaledwie jeden głos

Najbardziej „zacięte” i burzliwe zebranie miało miejsce w Kościelcu, gdzie pod głosowanie zostały poddane wnioski rady sołeckiej i Ludowego Klubu Sportowego „Lotnik”. Rada sołecka chciała, żeby przyszłoroczny fundusz w kwocie prawie 34 tys. zł (tyle samo miały do rozdysponowania pozostałe sołectwa, z wyjątkiem Marianki Rędzińskiej – ok. 25 tys. zł) przeznaczyć na zakup krzeseł do sali widowiskowej OSP Kościelec oraz urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w obrębie obiektu sportowego. Klub z kolei wnioskował o sfinansowanie montażu piłkochwytów przy boisku oraz organizacji imprezy sportowo – rodzinnej. Ostatecznie minimalne zwycięstwo w demokratycznym głosowaniu odnieśli zwolennicy propozycji „Lotnika”, których było 45, natomiast za wnioskiem rady sołeckiej opowiedziały się 44 osoby. Dla odmiany w Koninie na wniosek rady sołeckiej nie zagłosował nikt i jednogłośnie przyjęto drugi, podpisany przez grupę mieszkańców. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zawierały one w zasadzie te same zadania, choć czasem nieco inaczej sformułowane. Jedyną różnicą była chęć przeznaczenia środków na zakup huśtawek na placu zabaw po stronie rady sołeckiej, podczas gdy w drugim wniosku zamiast nich znalazł się zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów miejscowej szkoły.

– Nasze dzieci mają coraz lepiej – ładniej, nowocześniej i wygodniej, ale jeśli chodzi o pomoce dydaktyczne, to niestety w szkole ich brakuje – argumentowała Bożena Lasak, dyrektor SP w Koninie. – Tymczasem plac zabaw jest w opłakanym stanie. Młodzież nie szanuje tego, co ma na zewnątrz. To my – jako szkoła – regularnie ponosimy koszty napraw urządzeń na placu – podkreśliła.

Wszystkie sołectwa miały do rozdysponowania o kilka tys. zł więcej niż w przypadku funduszu tegorocznego. Na każdym zebraniu wójt Paweł Militowski przedstawił prezentację podsumowującą  to co gminie i jednostkom jej podlegającym udało się zrealizować w latach 2015 – 2017. Jasno wynikało z niej np., że wydatki na poszczególne sołectwa w tym okresie były znacznie wyższe niż kwoty pozyskane przez urząd z podatków od mieszkańców. Wójt zadeklarował jednak, że nie ma zamiaru podatków podnosić, ponieważ, żeby efekt był wymierny, musiałyby to być podwyżki drastyczne. A gmina jest bardzo skuteczna w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W ciągu ostatnich trzech lat uzbierała ich już prawie 16 mln zł, dzięki czemu mogła zrealizować lub zrealizuje w najbliższych miesiącach bardzo istotne dla mieszkańców inwestycje. (PW)

Zadania do realizacji z funduszy sołeckich na 2018 rok

 

Rędziny – Wyrazów (33.998,93 zł)

Zakup instrumentów, akcesoriów, strojów, nagłośnienia dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Rędzinach – 3.998,93 zł

Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na ul. Piaskowej, przykręcanych do powierzchni drogi – 12.000 zł

Zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Piaskowej, na którym obecnie znajduje się plac zabaw i boisko, tak aby skarpa mogła być zieloną widownią z ławeczkami – 18.000 zł

 

Rędziny – Okupniki (33.998,93 zł)

Wyposażenie szatni w szafki w ZS-P nr 2 w Rędzinach – 20.000 zł

Doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej w Rędzinach i przegląd instrumentów muzycznych – 3.998,93 zł

Projekt techniczny na budowę chodnika przy ul. Działkowiczów – 10.000 zł

 

Rędziny – Kolonia (33.998,93 zł)

Doposażenie oraz organizacja warsztatów muzycznych dla orkiestry dętej – 5.598,93 zł

Budowa minitoru UKS Speedway Rędziny – 5.000 zł

Wykonanie prac mających na celu udrożnienie i odtworzenie rowu wzdłuż ul. Ołowianka – 6.000 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę brakującego oświetlenia drogowego przy ul. Ołowianka – 7.400 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Wiznera – 10.000 zł

 

Rędziny – Osiedle (33.998,93 zł)

Montaż monitoringu na śmietnikach przy ul. Nowej i ul. Broniewskiego – 15.703,30 zł

Zakup i montaż urządzeń fitness – siłownie plenerowe – 18.295,63 zł

 

Kościelec (33.998,93 zł)

Montaż piłkochwytów na boisku głównym od strony sali OSP – 11.998,93 zł

Organizacja imprezy sportowo – rodzinnej wraz z zakupem niezbędnych rzeczy i występem gwiazdy wieczoru zespołu Power – Play – 22.000 zł

 

Konin (33.998,93 zł)

Organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej dla mieszkańców – 8.000 zł

Organizacja integracyjnego spotkania opłatkowego dla mieszkańców o charakterze uroczystym – 3.000 zł

Zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP Konin – 3.000 zł

Zakup materiałów do remontu kancelarii strażackiej OSP Konin – 4.000 zł

Zakup zestawu multimedialnego w ramach doposażenia remizy OSP Konin (projektor, ekran, głośniki i mikrofon) – 4.000 zł

Zakup pomocy dydaktyczno – naukowych dla uczniów SP w Koninie – 8.998,93 zł

Działalność orkiestry dętej w Rędzinach (organizacja warsztatów, przeglądy instrumentów, wyposażenie sali prób) – 3.000 zł

 

Rudniki (33.998,93 zł)

Dofinansowanie Rodzinnego Rajdu Rowerowego – 2.000 zł

Doposażenie orkiestry dętej w Rędzinach – 2.000 zł

Doposażenie kuchni oraz zakup rejestratora do monitoringu w OSP Rudniki – 3.500 zł

Zakup sprzętu muzycznego i doposażenie placu zabaw w ZS-P w Rudnikach – 5.000 zł

Zakup i montaż luster drogowych w Rudnikach na ul.: Wesołej, Lipówka – Witosa, Lipówka – zakręt, Grzybowska – Dolna i Polna – Dolna – 5.000 zł

Ufundowanie tablicy dla upamiętnienia 100 lat odzyskania niepodległości – 2.000 zł

Zakup materiałów do budowy maszyny startowej dla UKS Speedway Rędziny – 2.000 zł

Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Pocztowej – 12.498,93 zł

 

Marianka Rędzińska (25.125,21 zł)

Doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej w Rędzinach – 5.125,21 zł

Zakup wiaty przystankowej – 6.000 zł

Zagospodarowanie boiska sportowego przy GOK-u w MR (zakup urządzeń do ćwiczeń, maty, ławeczki wraz z utwardzeniem kostką brukową miejsca pod jej ustawienie) – 11.000 zł

Organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej dla mieszkańców – 3.000 zł

 

Podpis pod zdjęcie

1 Mieszkańcy sołectwa Rędziny – Kolonia zdecydowali, że prawie 34 tys. zł będzie rozdzielone na pięć zadań.

 

2  Na każdym zebraniu wójt Paweł Militowski przedstawił prezentację podsumowującą  to co udało się zrealizować w latach 2015 – 2017 oraz odpowiadał na pytania mieszkańców.

 

3 W Mariance Rędzińskiej także zdecydowano się na pięć zadań.

 

4 Mieszkańcy Rudnik wskazali aż osiem zadań do realizacji na przyszły rok.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content