Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

25

marca
poniedziałek
Imieniny: Marioli, Wieczyslawa, Ireneusza
14 czerwca 2017, 12:21 Wydarzenia

Ćwiczenia taktyczno-bojowe Ochotniczych Straży Pożarnych

Opublikowane przez: UM-Redziny

W dniu 12 czerwca 2017 r. odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Rędziny. Tematem ćwiczeń było „Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Rędzinach przy ul. Szkolnej 7”. Celem ćwiczeń było zapoznanie załóg z charakterystyką obiektu, analiza zaopatrzenia budynku w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze, analiza zaopatrzenia wodnego (hydranty wewnętrze, hydrant zewnętrzny), praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji, sprawdzenie znajomości tematu IBP personelu szkoły. Kierownikiem ćwiczeń był Komendant Gminny OSP dh Andrzej Krawczyk. W ćwiczeniach brały udział jednostki OSP Rędziny, OSP Rudniki, OSP Kościelec i OSP Konin oraz Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Pani Agnieszka Rydecka wraz z personelem pedagogicznym i pomocniczym. Ewakuacja objęła 160 uczniów wraz z nauczycielami. W podsumowaniu przebieg ćwiczeń oceniono pozytywnie; alarmowanie przebiegało prawidłowo, nauczyciele są zapoznani z procedurami, ewakuacja uczniów przebiegła sprawnie.

Przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej obserwowali; Wójt Gminy Rędziny – Prezes Zarządu Gminnego OSP RP Paweł Militowski, Dowódca JRG 3 brygadier Zbigniew Strugacz, Zastępca Wójta Mariusz Spiechowicz.

 


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn