Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

26

stycznia
wtorek
Imieniny: Tymoteusza, Michała, Tytusa
27 marca 2020, 11:09 Inwestycje i remonty Wydarzenia

Dalej walczymy o obwodnicę w gminie Rędziny. Konsultacje do 10 kwietnia

 

Formularz zgłaszania uwag – OBWODNICA RĘDZIN – .doc

Formularz zgłaszania uwag – OBWODNICA RĘDZIN – .docx

Formularz zgłaszania uwag – OBWODNICA RĘDZIN – .rtf

 

Poprzyj starania gminy o budowę obwodnicy. Blisko 400 wniosków już wpłynęło!

Z powodu epidemii koronawirusa Ministerstwo Infrastruktury wydłużyło czas trwania konsultacji społecznych projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 do 10 kwietnia. Dziękujemy za odzew ze strony mieszkańców, którzy już wysłali wnioski popierające starania o budowę obwodnicy w naszej gminie i prosimy o kolejne z wykorzystaniem specjalnego formularza.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, zachęcamy aby wnioski kierować drogą elektroniczną, wysyłając na adres e-mail konsultacje100@mi.gov.pl lub tradycyjną drogą pocztową na adres Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI). Można też wysyłać je w ten sam sposób do Urzędu Gminy Rędziny (ug@redziny.pl lub 42-242 Rędziny ul. Wolności 87). Prosimy, żeby nie wykorzystywać obu możliwości jednocześnie.

Zamieszczamy formularz konsultacyjny zawierający już uzasadnienie dlaczego obwodnica powinna powstać na terenie naszej gminy I wyjaśnienie jakie przyniosłaby pozytywne skutki. Poprawa bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, rowerzystów, jak I kierowców samochodów w postaci mniejszego ruchu.

 • Poprawa jakości życia mieszkańców w postaci mniejszej ilości spalin I hałasu (badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wykazały przekroczenie standardów akustycznych).
 • Wyprowadzenie ruchu poza tereny o intensywnej zabudowie.
 • Lepsze skomunikowanie węzła autostradowego.
 • Gospodarcze wykorzystanie terenów w sąsiedztwie lotniska i budowanej autostrady, którymi interesują się potencjalni inwestorzy.
 • Rozwój lotniska cywilnego w Kościelcu.
 • Ograniczenie ruchu na drodze krajowej nr 91, w której sąsiedztwie działają m.in. szkoła, przedszkole, tereny sportowe, kościoły czy budowane Centrum Usług Społecznościowych.
 • Zmniejszenie zdarzeń losowych w ruchu pieszym i kołowym.
 • Utrzymanie gminnego taboru autobusowego zmodernizowanego przy udziale dofinansowania z UE, warunkiem uzyskania którego były kwestie ekologiczne i ilość przewożonych pasażerów (korki powodują opóźnienia i tym samym większe spalanie, jak również utratę pasażerów szukających innych możliwości podróżowania).
 • Rozwiązanie problemów drogowych na naszej gminie.
 • Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez rozdzielenie ruchu lokalnego i regionalnego od długodystansowego.
 • Zwiększenie dynamiki rozwoju naszego regionu poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów i usług.
 • Poprawa obsługi sanitarno-medycznej oraz przeciwpożarowej w sytuacjach kryzysowych i zagrażających życiu.
 • Z uwagi na to, że budowanie autostrady następuje po starym śladzie drogi ekspresowej, między Radomskiem a Częstochową, powoduje to, że wszystkie wymienione powyżej punkty są zasadne i przyczynią się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu częstochowskiego. Wnioskujemy o wybudowanie obwodnicy w Gminie Rędziny w latach 2021-2023, czyli w tym samym czasie, w którym planowane jest zakończenie budowy Autostrady na naszym terenie – podsumowują władze naszej gminy.

 

370 wniosków już wpłynęło

 

Wójt Paweł Militowski jest wdzięczny za dotychczasową aktywność lokalnej społeczności podczas konsultacji.

 • Mieszkańcy skierowali w sprawie budowy obwodnicy już 370 wniosków. Mam jednak nadzieję, że wpłyną kolejne, o co bardzo proszę. Wykorzystajcie część czasu, który z powodu epidemii musicie obecnie spędzać głównie w domach I pomóżcie nam przekonać rząd, że obwodnica jest w gminie Rędziny absolutnie niezbędna – apeluje wójt Paweł Militowski.

Przypomnijmy, że gmina skierowała w poprzednich miesiącach kilka pism, w których starała się uświadomić władzom centralnym konieczność zainwestowania w budowę obwodnicy Kościelca i Rudnik. Argumentowała, że taka inwestycja uchroniłaby przez zniszczeniem drogi lokalne, wyeliminowała spóźnienia w kursowaniu autobusów GZK oraz przede wszystkim zminimalizowała ryzyko wypadku i zapewniła większe bezpieczeństwo mieszkańcom.

Dzięki staraniom lokalnego samorządu i poparciu mieszkańców, udało się doprowadzić do umieszczenie zadania na terenie naszej gminy na liście rezerwowej załączonej do projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W niedawnym piśmie do Urzędu Gminy Rędziny, zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury Agnieszka Krupa poinformowała jednak, że budowa obwodnicy Kościelca i Rudnik nie może być zrealizowana w ramach tego programu.

Ministerstwo mówi o obwodnicy Rędzin

– Założeniem nowego programu jest budowa nowych obejść miejscowości w ciągach dróg krajowych tam, gdzie uzasadniają to ważne czynniki ruchowe, czy społeczne. Podkreślam, że w ramach przedmiotowego Programu realizowane będą obwodnice miast leżących przy drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa wspomnianej inwestycji nie mogła zatem znaleźć się na liście inwestycji ujętych w Programie, ponieważ dotyczy ona drogi samorządowej – poinformowała.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że rząd jest w stanie ewentualnie sfinansować budowę obwodnicy Rędzin. Władze naszej gminy cieszy możliwość realizacji i tej inwestycji, ale zwracają jednocześnie uwagę, że nie rozwiąże ona całkowicie problemu jaki dotyka i będzie dotykał mieszkańców Kościelca oraz części Rudnik.

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury, wójt Paweł Militowski zwrócił uwagę, że wykonanie obwodnicy Kościelca i Rudnik własnymi siłami, nawet przy wsparciu finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych, to dla gminy zbyt duże obciążenie finansowe. Dlatego w dalszym ciągu zachęca mieszkańców do czynnego udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, ze swojej strony deklarując kontynuację starań o odpowiednie zabezpieczenie drogowe Kościelca i Rudnik – w takim zakresie, jaki tylko będzie możliwy do realizacji.

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content