Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

18

lutego
poniedziałek
Imieniny: Szymona, Konstancji, Flawiana
3 lipca 2018, 08:59 Inwestycje i remonty

Dofinansowanie unijne na kanalizację Stalowej i Leśnej

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wniosków wybranych do dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Jest wśród nich projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach, ul. Stalowa i ul. Leśna”.

To kolejny sukces Urzędu Gminy Rędziny. Jak już kilka razy informowaliśmy, w tej kadencji pracy samorządu, skuteczność w aplikowaniu o środki zewnętrze ma 100 procentową tj. każdy złożony wniosek został pozytywnie oceniony i dofinansowanie przyznane. Teraz możemy do tej długiej już listy dopisać kolejny. Ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przyszła informacja, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa Regionalny Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. A wśród nich znalazł się projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stalowej i Leśnej w Rudnikach. Gmina Rędziny czeka jeszcze na podpisanie umowy dotacyjnej, więc trudno na razie bardziej szczegółowo określić termin realizacji tej inwestycji, ale na pewno jest to kwestia najbliższej przeszłości. Na ul. Leśnej i Stalowej powstanie ponad 3200 m kanalizacji. Zaplanowano 527 m przyłączy kanalizacyjnych, 1050 m kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz 1632,80 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

 


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn