Dofinansowanie unijne na kanalizację Stalowej i Leśnej

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wniosków wybranych do dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Jest wśród nich projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach, ul. Stalowa i ul. Leśna”. To kolejny sukces Urzędu Gminy Rędziny. Jak już kilka razy informowaliśmy, w tej kadencji pracy samorządu, skuteczność w aplikowaniu o środki zewnętrze ma 100 procentową tj. każdy złożony wniosek został pozytywnie oceniony i dofinansowanie przyznane. … Czytaj dalej Dofinansowanie unijne na kanalizację Stalowej i Leśnej