Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

12

lipca
niedziela
Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego
23 grudnia 2019, 14:44 Wydarzenia

Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny

 

Projekt Gminy Rędziny

pn.: Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny

W dniu 19  grudnia  2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego  ogłosił wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 1-  Odnawialne źródła energii, poddziałania 2- Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego, oś priorytetowa 4-  Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, w ramach którego również i Gmina Rędziny uzyskała pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i została zakwalifikowana do uzyskania dofinansowania.

Już wiosną 2017 roku Gmina prowadziła nabór uczestników chętnych do udziału w tym projekcie, mieszkańcy wówczas składali deklaracje uczestnictwa wraz z ankietami.

Projekt Gminy Rędziny pn. ”Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”  realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” i polega na montażu kompletów instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) dla odbiorców indywidualnych na terenie Gminy Rędziny – na potrzeby cieplej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano – instalacyjnych.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Rędziny w wyniku dostawy i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na potrzeby c.w.u., a w konsekwencji zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery.

Całkowita wartość projektu pn. “ Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”  to 1 250 352,00 .  Kwota dofinansowania pozyskanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 970 615,00 zł.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content