Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

24

listopada
piątek
Imieniny: Flory, Emmy, Chryzogona
26 stycznia 2017 Wydarzenia

Drodzy Rolnicy

W ślad za pismem otrzymanym od Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin /PSOR/ informujemy:

Puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie sklasyfikowanych jako niebezpieczne należy obowiązkowo zwracać do sklepów. Ponadto na terenie Gminy Rędziny w/w odpady niebezpieczne można oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK Karolina 29.

Każde inne postępowanie z odpadami niebezpiecznymi po środkach ochrony roślin stanowi naruszenie prawa i nie może mieć miejsca.


ZOBACZ TAKŻE


© 2017 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn