Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

04

sierpnia
środa
Imieniny: Dominika, Protazego, Jana
16 października 2018, 08:02 Oświata

Dzień Edukacji Narodowej w Rudnikach

W piątek 12 października Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnikach obchodził Dzień Edukacji Narodowej. Były liczne podziękowania, nie zabrakło też występów artystycznych uczniów placówki, w humorystyczny sposób obrazujących codzienną pracę nauczycieli

Szkoła w Rudnikach zwraca uwagę, że Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich, którzy stanowią społeczność szkolną. Dlatego na początku spotkania dyrektor Dawid Krzętowski zwrócił się do rodziców z podziękowaniem za ich wkład w rozwój rudnickiej placówki. Podziękował uczniom, podkreślając, że nauczyciele mogą być dumni z ich dokonań. Słowa podziękowania zostały też skierowane w stronę pracowników niepedagogicznych, pracowników administracji, bo to dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy codziennej szkoła jest tak zadbana i prawidłowo funkcjonuje. Na koniec dyrektor Krzętowski zwrócił się do nauczycieli, którym podziękował za zaangażowanie i kreatywność, a także za to, że zawsze dzielnie walczą z problemami szkoły i uczniów, są pełni inicjatyw, wymagający, ale cierpliwi, wreszcie za to, że zawsze czuje ich wsparcie i zrozumienie. Na uroczystości nie mogło zabraknąć wójta gminy Pawła Militowskiego, któremu dyrektor ZSP w Rudnikach oddał głos po swoim przemówieniu.
Wójt także podziękował nauczycielom m.in. za trud i zaangażowanie w wykonywanie tego niezwykle ważnego zawodu. Ciepłe słowa w kierunku nauczycieli popłynęły też ze strony przewodniczącej Rady Rodziców Agnieszki.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, głos zabrali uczniowie z klas: Vb, VI oraz IIIa i IIIb gimnazjum, którzy pod opieką pań I. Drożdż, J. Lorent i M. Łach, przygotowali humorystyczny program artystyczny. Były wiersze i piosenki obrazujące pracę nauczycieli, scenki sytuacyjne z lekcji, nie zabrakło też niecodziennych odpowiedzi z uczniowskich zeszytów. A na koniec padło piękne i słodkie „Dziękujemy”.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content