Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

28

marca
sobota
Imieniny: Anieli, Sykstusa, Jana

Formularze i wnioski

Referat gosp. przestrzennej, nieruchomości i gosp. odpadami

Kierownik Referatu – Katarzyna Oziębłowska
e-mail: geodezja@redziny.pl
tel. wew. 120
pok. nr 20

Stanowiska :

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej – Małgorzata Radecka
e-mail: nieruchomosci@redziny.pl
tel. wew. 120
pok. nr 20

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury i sportu – Anna Kwarta
e-mail: gospodarcza@redziny.pl
tel. wew. 107
pok. nr 7

Stanowisko ds. gospodarki odpadami – Anna Stachyra
e-mail: odpady@redziny.pl
tel. wew. 107
pok. nr 7

Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami i ochronę zwierząt – Barbara Gierasińska
e-mail: odpady-ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 107
pok. nr 7

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Deklaracja o dochodach

DRUK DEKLARACJI ODPADY
DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
zapotrzebowanie na pojemnik na popiół

wniosek o podział nieruchomości

wola wykupu mieszkania komunalnego

Klauzula – rasy psów agresywne

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY AGRESYWNEJ

zgloszenie-o-dokonanie-wpisu-do-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej

wniosek o zaświadczenie_wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

wniosek zaświadczenie o rewitalizacji

Zaświadczenie-o-zgodności-sposobu-użytkowania-z-ustaleniami-mpzp

wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

wniosek o zaświadczenie o numerze porządkowym

dodatek ENERGETYCZNY WNIOSEK

Referat organizacyjny, promocji i drogownictwa

Sekretarz Gminy – Agnieszka Rydecka
e-mail: sekretarz@redziny.pl
tel. wew. 115
pok. nr 15

Stanowiska :
Stanowisko ds. obsługi rady oraz spraw kadrowych – Longina Gęsiarz
e-mail: kadry@redziny.pl
tel. wew. 112
pok. nr 12

Stanowisko ds. kancelaryjnych – Gabriela Jastrzębska

e-mail: ug@redziny.pl
tel. wew. 113
pok. nr 13

Stanowisko ds. drogownictwa – Małgorzata Kościelniak
e-mail: drogi@redziny.pl
tel. wew. 106
pok. nr 6

Informatyk – Kamil Ślęzak
e-mail: informatyk@redziny.pl
tel. wew. 106
pok. nr 6

 

wzór umieszczenie urządzenia

wniosek zajęcie pasa

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budowy przyłącza

Wniosek o zastosowanie leczenia odwykowego

Referat finansowy

Skarbnik Gminy – Aneta Pasieka
e-mail: skarbnik@redziny.pl
tel. wew. 119
pok. nr 19

 

Stanowiska:
Stanowisko ds. księgowości inwestycji – Joanna Włodarczyk
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 124
pok. nr 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Agnieszka Banasiak
e-mail: ksiegowosc2@redziny.pl
tel. wew. 123
pok. nr 23

Stanowisko ds. podatkowych – Aneta Siwek
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

Stanowisko ds. księgowości podatkowej – Barbara Ociepa
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

Stanowisko ds. Stanowisko ds. windykacji należności – Adrianna Górska
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat – Martyna Anzorge
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw płacowych – Monika Nieszporek
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 123
pok. nr 23

Stanowisko ds. rozliczania podatku Vat – Małgorzata Jędrysik
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 124
pok. nr 24

Kasjer – Beata Kitala
e-mail: kasa@redziny.pl
tel. wew. 109
pok. nr 9

 

Wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujące do 30.06.2019r.

Informacja ws. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych (zal 4 do RG-XVII-83-2015)

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych (zal1 do RG-XVII-83-2015)

Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych (zal3 do RG-XVII-83-2015 )

Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych (zal2 do RG-XVII-83-2015)

Wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujące od 1.07.2019

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

ZIN-2 Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomości

ZIN-3 Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomości

IN-1IN~1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomości

Podatek od nieruchomości -osoby prawne

ZDN-1 Załącznik nr 1 – przedmioty opodatkowania

ZDN-2 Załącznik nr 2 – przedmioty opod. zwolnione

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Podatek rolny – osoby fizyczne

ZIR-2 Załącznik nr 2 do informacji o gruntach

ZIR-3 Załącznik nr 3 do informacji o gruntach

IR-1 Informacja o gruntach

ZIR-1 Załącznik nr 1 do informacji o gruntach

Podatek rolny – osoby prawne

ZDR-2 Załącznik nr 2 – przedmioty opodat. zwolnione

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 Załącznik nr 1 – przedmioty opodatkowania

Podatek leśny – osoby fizyczne

ZIL-1 Załącznik nr 1 do informacji o lasach

ZIL-2 Załącznik nr 2 do informacji o ladach

ZIL-3 Załącznik nr 3 do informacji o lasach

IL-1 Informacja o lasach

Podatek leśny – osoby prawne

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 Załącznik nr 1 – dane o przedmiotach opodatkowania

ZDL-2 Załącznik nr 2 – przedmioty opod. zwolnionione

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

załącznik do DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

klauzula informacyjna – AKCYZA

klauzula informacyjna srodki transport.

Referat ds. obywatelskich

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Moroń-Mielczarek
e-mail: usc@redziny.pl
tel. wew. 103
pok. nr 3

 

Stanowisko ds. obywatelskich – Marta Wygaś
e-mail: ewidencja@redziny.pl
tel. wew. 102
pok. nr 2

Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – Paweł Hertman

e-mail: obrona@redziny.pl
tel. wew. 101
pok. nr 1

Formularz – Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Formularz – Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Formularz – Zgłoszenie pobytu stałego

Formularz – Zgłoszenie pobytu czasowego

wniosek-o-wydanie-odpisu-skroconego
wniosek-o-wydanie-opdisu-aktu
kwestionariusz-osobowy
wniosek-o-skrocenie-terminu-oczekiwania-na-zawarcie-malzenstwa
wniosek-o-sprostowanie-uzupelnienie-aktu-stanu-cywilnego
wniosek-o-wpisanie-do-rejestru-stanu-cywilnego-aktu-malzenstwa-sporzadzonego-za-granica
wniosek-o-wpisanie-zagranicznego-aktu-urodzenia-do-polskiego-rejestru-stanu-cywilnego
wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-mozliwosci-zawarcia-malzenstwa-za-granica
wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-stanie-cywilnym
wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-zdolnosci-prawnej-do-zawarcia-malzenstwa-wyznaniowego
wniosek-o-zastosowanie-leczenie-odwykowego
wniosek-o-wydanie-aktu-skroconego-zupelnego
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym

Zgloszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osob.._

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Referat inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych i oświaty
© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn