Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

19

października
piątek
Imieniny: Ziemowita, Jana, Pawla

Urząd Gminy

 

Urząd Gminy Rędziny

ul. Wolności nr 87, 42-242 Rędziny

tel/fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192

Numer konta bankowego Gminy Rędziny
PKO BP SA II O/Cz-wa 95 1020 1664 0000 3002 0028 3150

NIP Gminy 949 21 95 728
NIP Urzędu 949 04 92 959

Każdy podatnik podatków samorządowych (nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych) oraz opłaty za odpady komunalne posiada swój indywidualny nr rachunku bankowego


Wójt Gminy – mgr inż. Paweł Militowski – kieruje pracą urzędu przy pomocy Sekretarza, kieruje wszelkimi sprawami należącymi do zakresu działania urzędu (nr tel. wew. 114)

Zastępca Wójta –  (nr tel. wew. 115)

Sekretarz – mgr Agnieszka Olszewska –  zapewnia sprawne funkcjonowanie, warunki działania i odpowiednią organizację pracy urzędu, sprawuje wyłączny nadzór nad sprawami z zakresu referatu organizacyjnego prowadzi sprawy gminne powierzone przez Wójta. ( nr tel wew. 112)

Skarbnik Gminy – mgr Aneta Wiśniewska – kierownik referatu finansowego, prowadzi sprawy z zakresu gospodarki finansowej Gminy. (nr tel wew. 119)

Godziny pracy Urzędu:

  • Wtorek od godz. 7.30 do godz 16.30
  • Piątek od godz. 7.30 do godz 14.30
  • pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do godz.15.30

Godziny pracy Kasy Urzędu:

Wtorek od godz. 8.00 do godz 15.00
Piątek od godz. 8.00 do godz 12.30
pozostałe dni tygodnia od godz. 8.00 do godz.13.30

Wójt przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków:

codziennie od godz.9.00 do godz.10.00
w każdy wtorek od godz.8.00 do godz.17.00

Podczas nieobecności Wójta interesantów przyjmują: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy lub kierownicy Referatów.

Urząd Gminy Rędziny działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
  • Statutu Gminy Rędziny
  • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rędziny

Urząd Gminy wykonuje zadania:

  • własne wynikające z ustaw
  • zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw
  • zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumienia z organami tej administracji
  • zlecone na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Organizacja Urzędu Gminy Rędziny

pmilitowski-205x300 Wójt Gminy Rędziny – Paweł Militowski
e-mail: wojt@redziny.pl
tel. wew. 114
pok. nr 14

 

Referat ochrony środowiska, działalności gospodarczej i gospodarki odpadami

 

Stanowiska :

avatar Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury, sportu i drogownictwa – Anna Kwarta
e-mail: gospodarcza@redziny.pl
tel. wew. 107
pok. nr 7

 

 

avatar Stanowisko ds. gospodarki odpadami – Anna Stachyra
e-mail: odpady@redziny.pl
tel. wew. 106
pok. nr 6

 

avatar Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowania odpadami i ochroną zwierząt – Barbara Gierasińska
e-mail: odpady-ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 106
pok. nr 6

Konserwator – Edward Sojda, Wacław Sojda
Sprzątaczka – Małgorzata Franc

Referat organizacyjny, gospodarki przestrzennej i nieruchomości

 

Stanowiska :

avatar Stanowisko ds. obsługi rady oraz spraw kadrowych – Longina Gęsiarz
e-mail: kadry@redziny.pl
tel. wew. 101
pok. nr 1

 

avatar Stanowisko ds. kancelaryjnych – Gabriela Jastrzębska
e-mail: ug@redziny.pl
tel. wew. 113
pok. nr 13

 

avatar Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej – Małgorzata Radecka
e-mail: nieruchomosci@redziny.pl
tel. wew. 120
pok. nr 20

 

avatar Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i geodezji – Katarzyna Oziębłowska
e-mail: geodezja@redziny.pl
tel. wew. 120
pok. nr 20

Pomoc administracyjna

Referat finansowy

avatar Skarbnik Gminy – Aneta Wiśniewska
e-mail: skarbnik@redziny.pl
tel. wew. 119
pok. nr 19

 

Stanowiska:

avatar Stanowisko ds. księgowości inwestycji – Joanna Włodarczyk
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 124
pok. nr 24

 

avatar Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Agnieszka Banasiak
e-mail: ksiegowosc2@redziny.pl
tel. wew. 123
pok. nr 23

 

avatar Stanowisko ds. podatkowych – Aneta Siwek
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

 

avatar Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat – Martyna Anzorge
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

 

avatar Stanowisko ds. księgowości podatkowej – Barbara Ociepa
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

 

avatar Stanowisko ds. Stanowisko ds. windykacji należności – Adrianna Górska
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

 

avatar Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw płacowych – Monika Nieszporek
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 123
pok. nr 23

 

avatar Kasjer – Beata Kitala
e-mail: kasa@redziny.pl
tel. wew. 109
pok. nr 9

Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji, Funduszy zewnętrznych i oświaty

avatar Kierownik Referatu – Agnieszka Olszewska
e-mail: kierownikofi@redziny.pl ; oswiata@redziny.pl
tel. wew. 117
pok. nr 17

 

avatar Stanowisko ds. inwestycji – Jacek Jaśkiewicz
e-mail: inwestycje@redziny.pl
tel. wew. 116
pok. nr 16

 

avatar Stanowisko ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych – Małgorzata Kościelniak
e-mail: zamowienia@redziny.pl
tel. wew. 117
pok. nr 17

Referat ds. obywatelskich

avatar Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Moroń-Mielczarek
e-mail: usc@redziny.pl
tel. wew. 102
pok. nr 2

 

avatar Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Agnieszka Olszewska
e-mail: kierownikofi@redziny.pl ; oswiata@redziny.pl
tel. wew. 117
pok. nr 17

 

avatar Stanowisko ds. obywatelskich – Marta Wygaś
e-mail: ewidencja@redziny.pl
tel. wew. 101
pok. nr 1

 

Samodzielne stanowiska

avatar Informatyk – Kamil Ślęzak
e-mail: informatyk@redziny.pl
tel. wew. 116
pok. nr 16
© 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn