Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

21

września
sobota
Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
4 lipca 2017, 10:26 Wydarzenia

Gospodarstwo Państwa Anny i Romana Fiurów znajduje się w Racibórzu, w powiecie raciborskim.

Opublikowane przez: UM-Redziny

Anna i Roman Fiurowie prowadzą gospodarstwo rolne zaledwie od 21 kwietnia 2016 roku. Pan Roman, przejął je od rodziców, którym od dziecka pomagał podczas pracy w gospodarstwie. Młodzi rolnicy pracują na 36 hektarach. Na tej powierzchni zajmują się uprawą warzyw pączkowych takich jak: por, szczypior, cebula czy rzodkiewki, a także uprawą zbóż: pszenicy, rzepaku i kukurydzy. Gospodarstwo wyposażone jest w ciągniki rolnicze, przyczepy, opryskiwacz, kombajn do zbioru roślin okopowych oraz w podstawowe maszyny do prac polowych. Cały sprzęt utrzymany jest w czystości. Jest na bieżąco remontowany i poprawiany, tak by wyglądał estetycznie i nie zagrażał bezpieczeństwu osób, które z nimi pracują. To niewątpliwie bezpieczne gospodarstwo rolne.

Gospodarstwo Państwa Izabeli i Łukasza Korzeniowskich znajduje się w Roztropicach, w gminie Jasienica, w powiecie bielskim

To typowe gospodarstwo rodzinnie przejęte przez Pana Łukasza od ojca – Ludwika  Korzeniowskiego. Gospodarstwo położone jest w malowniczej, pagórkowatej miejscowości, wzmiankowanej już w 1305 roku. Młodzi rolnicy pracują od 7 lat na własnych gruntach o powierzchni 15 hektarów. Dodatkowo dzierżawią około 30-ci hektarów. Gospodarstwo  jest głównym źródłem utrzymania tej rodziny. Uprawy roślinne ukierunkowane są na potrzeby hodowli bydła. Wyprodukowaną paszą, Państwo Korzeniowscy karmią stado liczące 28 sztuk bydła. Gospodarstwo wyposażone jest w ciągniki rolnicze, przyczepy, opryskiwacz, kombajn zbożowy, rozrzutnik obornika oraz podstawowe maszyny do prac polowych.

Gospodarstwo Państwa Barbary i Tomasza  Długajczyków znajduje się w Urbanowicach, które obecnie są dzielnicą miasta Tychy

Gospodarstwo rolne Pan Tomasz odziedziczył po rodzicach w 2000 roku. Miało wtedy powierzchnię 25 hektarów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat podwojono jego powierzchnię. Dziś Państwo Długajczykowie gospodarzą na powierzchni prawie 51 hektarów. Gospodarze zajmują się zarówno produkcją roślinną, jak i zwierzęcą. Uprawiają pszenicę, kukurydzę, rzepak i ziemniaki, które wykorzystują do hodowli trzody chlewnej, jak i chowu kur niosek. W zagrodzie hoduje się trzodę w cyklu zamkniętym 18 macior oraz  pięćset kur.

W 2013 roku Państwo Długajczykowie skorzystali z dotacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Otrzymane środki zostały przeznaczone na modernizację parku  maszynowego.

Gospodarstwo Państwa Teresy i Eugeniusza Kozalów znajduje się w Wędzinie w gminie Ciasna, w powiecie lublinieckim

Państwo Kozalowie prowadzą gospodarstwo rolne od 1986 roku. Przejęli je po rodzicach Pani Teresy. Początkowo powierzchnia gospodarstwa liczyła 12,5 hektara i prowadzono w nim hodowlę bydła oraz trzody chlewnej. Państwo Kozalowie sukcesywnie zwiększali powierzchnię gospodarstwa oraz produkcję trzody. Jednak ze względów ekonomicznych Kozalowie zlikwidowali hodowlę bydła i zajęli się wyłącznie chowem tuczników. W 1993 roku zmodernizowali oborę, przystosowując pomieszczenia pod chów zwierząt. W 2004 roku Kozalowie wybudowali nową chlewnię. W tej chwili gospodarstwo liczy około 30 hektarów, a gospodarze zajmują się wyłącznie chowem w cyklu otwartym. Roczna produkcja tuczników wynosi około 2 tysięcy sztuk.

Produkcja roślinna to głównie uprawa pszenicy, pszenżyta i rzepaku. Gospodarstwo wyposażone jest we wszystkie maszyny niezbędne do prowadzonej produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. W skład budynków wchodzą pomieszczenia gospodarcze, wiaty, garaże oraz chlewnie. W gospodarstwie pracuje także syn Sebastian, który w przyszłości przejmie gospodarstwo.

Gospodarstwo Bożeny i Andrzeja Kurzejów znajduje się w Piasku w powiecie lublinieckim

Pan Andrzej zajmuje się gospodarstwem od 1992 roku samodzielnie. Początkowo posiadał 3 hektary, które otrzymał od rodziców. W 1996 roku wraz ż żoną Bożeną dokupili 8 hektarów a następnie stale powiększali areał. W 2004 roku Państwo Kurzejowie przejęli po rodzicach fermę drobiu broilera, którą z biegiem czasu modernizowano zwiększając produkcję kurcząt.

Dziś Państwo Kurzejowie gospodarzą na 150 hektarach (połowę tego obszaru stanowią dzierżawy) zajmują się m.in. uprawą polową kukurydzy, rzepaku i pszenicy oraz wspomniana hodowlą kurczaków. Andrzej i Bożena Kurzejowie pracują w gospodarstwie z synem Jakubem. Dodatkowo: zatrudniają 1 pracownika. Od 2 lat z inicjatywy syna, aby zróżnicować i poszerzyć działalność prowadzą także chów bydła mięsnego. Gospodarstwo wyposażone jest we wszystkie maszyny niezbędne do prowadzonej produkcji. Państwo Kurzejowie korzystali również z dotacji unijnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dzięki której wyremontowali jedną z hal produkcyjnych, kupili opryskiwacz polowy, ładowarkę teleskopową, ciągnik oraz maszyny zielonkowe. W przyszłości gospodarstwo zostanie przekazane synowi Jakubowi.

Gospodarstwo Pana Arkadiusza Parkitnego znajduje się w Konieczkach w gminie Panki, w powiecie kłobuckim  

Pan Arkadiusz Parkitny prowadzi gospodarstwo rolne, które przejął po rodzicach w kwietniu 1995 roku. Z biegiem lat młody gospodarz modernizował i powiększał swoje gospodarstwo, które obecnie liczy prawie 32 ha powierzchni, oprócz tego dzierżawi tereny uprawne. Pan Parkitny prowadzi gospodarstwo o podwójnym profilu zajmując się zarówno produkcją roślinną, jak i zwierzęcą. Zajmuje się hodowlą trzody chlewnej w cyklu zamkniętym 40 macior oraz uprawą zbóż, głównie jęczmienia, pszenicy, pszenżyta i łubinu. Pan Arkadiusz pracuje w swoim gospodarstwie sam, ale wyposażone jest ono we wszystkie maszyny niezbędne do prowadzonej produkcji i ułatwiające ciężką pracę rolnika. W tym roku Arkadiusz Parkitny planuje rozpocząć w Konieczkach budowę nowej chlewni.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn