Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

01

kwietnia
środa
Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny
15 stycznia 2019, 11:52 Wydarzenia

Grunt to własność – nowe prawo już działa

 

  • 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów.
  • Poniżej zamieszczamy wnioski o wydanie zaświadczenia o przekształceniu (do pobrania i wypełnienia) oraz zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej.

Korzyści

  • nie będzie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
  • nie będzie opłaty za użytkowanie wieczyste – użytkownik będzie właścicielem,
  • atrakcyjne warunki przekształcenia – 20 rocznych opłat przekształceniowych zamiast płatnych przez 99 lat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Co trzeba zrobić?

Nie trzeba składać żadnych wniosków – użytkownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Wyśle je Wójt w terminie do 12 miesięcy od przekształcenia.

Na wniosek zaświadczenie można otrzymać w ciągu 4 miesięcy albo w ciągu 30 dni (jeśli wniosek uzasadniony np. sprzedażą mieszkania). Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy (wydział Ksiąg Wieczystych) i dokona wpisu własności. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat.

Dokonanie opłaty jednorazowej przed wydaniem zaświadczenia pozwoli uniknąć wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych, a co za tym idzie późniejszej opłaty związanej z wykreśleniem tego wpisu.

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia 1 miesiąc

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn