Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

04

kwietnia
sobota
Imieniny: Izydora, Waclawa
23 października 2017, 09:22 Odpady komunalne

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Opublikowane przez: UM-Redziny

DOTYCZĄCA KONIECZNOŚCI ZAWARCIA UMOWY NA KORZYSTANIE Z USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH DOTYCZĄCA KONIECZNOŚCI ZAWARCIA UMOWY NA KORZYSTANIE
Z USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przypominamy: od 1 lipca 2013r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
z uprawnionym podmiotem
http://www.redziny.pl/wp-content/uploads/2017/03/INFORMACJA-O-MIESJCACH-ZAGOSPODAROWANIA-ZEBRANYCH-ODPAD%C3%93W-KOMUNALYCH-Z-TERENU-GMINY-R%C4%98DZINY-W-2015-ROKU.pdf – z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Rędziny- wykaz firm dostępny pod linkiem

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne tj.: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, firmy zajmujące się produkcją, usługami czy handlem, warsztaty, biura, sklepy, ogródki działkowe. W/w przedsiębiorcy muszą bezwzględnie posiadać umowę na odbiór odpadów i przekazać kopię do Urzędu Gminy.

W/w dokument należy złożyć:

-osobiście w Urzędzie Gminy Rędziny ul. Wolności 87 w godzinach 7:30-15:30,
wtorek 7:30-16:30, piątek 07:30 do 14:30,  pokój nr 3- parter,

-e-mailem na adres: odpady@redziny.pl z dopiskiem „umowa odpady komunalne”,

-listownie na adres: Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą (część nieruchomości niezamieszkanej przeznaczoną pod działalność gospodarczą inną niż handel i gastronomia, a pracownikami tej działalności nie są wyłącznie mieszkańcy danej nieruchomości) właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych
w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

– uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej;

– indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z firmą wywozową- na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza
i zatrudnieni są pracownicy.

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,
że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych  z gospodarstwa domowego
z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie
z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów
i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Obliczenie ilości pojemników należy prowadzić w oparciu o Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 34 327 90 14 wew. 26.

 

 

 

 

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn