Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

08

sierpnia
sobota
Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
5 stycznia 2018, 11:20 Inwestycje i remonty

Informacja dotycząca wymiany pieców

Informujemy, że Gmina Rędziny planuje się ubiegać o dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej na modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Zostanie przeprowadzona ankietyzacja wśród mieszkańców dotycząca wymiany pieców węglowych na gazowe lub biomasę.

Główne założenia konkursu to:

  • wsparcie wyłącznie dla budynków gdzie termomodernizacja została już wykonana (budynek docieplony). Za wykonaną modernizację uważane jest osiągnięcie poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w stanie docelowym oszczędności energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określonego w audycie energetycznym wyrażonego wskaźnikiem EPH+W dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych EPH+W<150 kWh/(m2×rok) i dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych EPH+W < 135 kWh/(m2 × rok);
  • brak wsparcia dla: projektów z zakresu montażu indywidualnego źródła ciepła zasilanego gazem lub biomasą o redukcji CO2 poniżej 30%;
  • realizacja projektu wymaga opracowania i dołączenia audytu energetycznego przedrealizacyjnego na podstawie obowiązujących norm prawnych. Po zakończeniu realizacji projektu wymagane jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wykonanie zakresu działań określonych w tym audycie (np. protokół odbioru, audyt porealizacyjny);
  • możliwe jest wsparcie budowy instalacji wykorzystującej OZE wyłącznie z wymianą źródła ciepła.

Istnieje możliwość pozyskania wsparcia i realizacji projektu w ramach 2 ścieżek, na:

  1. Projekt grantowy – w ramach którego warunkiem uzyskania grantu (który będzie przyznawany przez gminę) jest wykonanie we własnym zakresie inwestycji na podstawie określonej przez gminę specyfikacji technicznej źródła ciepła (w tym: wybór wykonawcy, odbiór prac i zapłata za fakturę) i przedłożenie dokumentów w celu uzyskania grantu (m.in. protokołu odbioru, faktury, audytu energetycznego porealizacyjnego). Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez grantobiorcę są wystawione po podpisaniu umowy pomiędzy grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego). Maksymalna dotacja wynosi 95% kosztów kwalifikowanych (łącznie z podatkiem VAT, jeśli właściciel nieruchomości nie ma możliwości jego odzyskania);
  2. Projekt parasolowy – w ramach którego gmina odpowiedzialna jest za przygotowanie i wykonanie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” (w tym: wybór wykonawcy w procedurze zamówień publicznych, odbiór prac, zapłatę wynagrodzenia), właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do jej udostępnienia / użyczenia na czas realizacji prac oraz wniesienia wkładu własnego w wysokości ok. 15 % kosztów kwalifikowanych netto i podatku VAT (8% lub 23%). Maksymalna dotacja wynosi 85% kosztów kwalifikowanych (z wyłączeniem podatku VAT).

 

Jednocześnie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie projektów związanych z wymianą źródeł ciepła na kotły węglowe piątej generacji. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem zasad przyznawania wsparcia.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej: www.redziny.pl

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content