Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

19

czerwca
środa
Imieniny: Gerwazego, Protazego

Inwestycje:


Przedszkole Marzeń – budowa nowego przedszkola w Rędzinach “Górka”

Szkolna 7, 42-242 Rędziny, Polska

Już w roku 2015 rozpoczęto prace koncepcyjno - projektowe budowy nowego przedszkola, którego celem było poprawienie warunków oraz zadbanie o...


więcej o inwestycji

Zakup 4 nowych hybrydowych autobusów dla GZK w Rędzinach

Dworcowa 15C, 42-240 Rudniki, Polska

Korzystając z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina zakupiła 4 niskopodłogowe autobusy hybrydowe o długości 12m każdy.


więcej o inwestycji

Przygotowanie dokumentów pod przyszłą inwestycję – staw w Rudnikach

Pocztowa 11, 42-240 Rudniki, Polska

Przygotowano dokumenty projektowe dotyczące zagospodarowania terenu stawu wraz z działkami przyległymi. Przy wykorzystaniu lokalnego programu rewitalizacji gmina może ubiegać się...


więcej o inwestycji

Budowa nowej linii oświetleniowej wzdłuż ul. Częstochowskiej w Rudnikach

Warszawska 45, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach poprawy bezpieczeństwa gmina zaprojektowała przebudowę linii energetycznej wzdłuż drogi DK-91, po zakończonej inwestycji zamontowano nowoczesne oprawy uliczne. Długość...


więcej o inwestycji

Zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Rudnikach

Strażacka 4, 42-240 Rudniki, Polska

Zakupiono samochód strażacki wraz z wyposażeniem dla OSP w Rudnikach pozyskując dofinansowanie z trzech źródeł w łącznej wysokości 535 879,30...


więcej o inwestycji

Kanalizacja Marianka Rędzińska – Rudniki – ul. Wodnica

Dworcowa 17, 42-240 Rudniki, Polska

Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 6 600 mb wraz z przyłączami na ul.Połanieckiej, ul. Srebrnej, ul. Kwiatowej,...


więcej o inwestycji

Nowy chodnik na ul. Wapiennej w Koninie

Wapienna 2, 42-240 Konin, Polska

Przy współpracy z firmą CEMEX zaprojektowano i wybudowano chodnik wraz ze zjazdami o długości 470 mb. Przyczyniło się to do...


więcej o inwestycji

Krok w kierunku rozbudowy oczyszczalni ścieków

Karolina 17, 42-240 Karolina, Polska

Gmina jest już w posiadaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy docelowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Karolinie. Inwestycja jest konieczna, ponieważ obecna instalacja...


więcej o inwestycji

Przebudowa drogi gminnej w Kościelcu – ul. Warszawska, Karolina

Warszawska 74, 42-240 Kościelec, Polska

Gmina pozyskała wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie w wysokości 1 339 059,00 zł na budowę drogi wraz...


więcej o inwestycji

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 W Rędzinach

Szkolna 7, 42-242 Rędziny, Polska

Nazwa inwestycji Zespół Szkolno-Przedszkolny NR 1 W Rędzinach 1 Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w gminie Rędziny (zakup sprzętu, wyposażenia...


więcej o inwestycji

Montaż progów ul Działkowiczów i ul. Mstowska w Rędzinach

Działkowiczów, Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa na wskazanych drogach wybudowano łącznie cztery progi zwalniające.


więcej o inwestycji

Budowa chodnika i zatoki przy ul. Ogrodowej w Rudnikach

Ogrodowa 7, 42-240 Rudniki, Polska

Przed wejściem do przedszkola w Rudnikach wybudowano odcinek chodnika o długości 47 mb dodatkowo wykonano miejsca postojowe oraz wymieniono ogrodzenie...


więcej o inwestycji

Remont drogi ul. Wesołej w Rudnikach

Wesoła, Rudniki, Polska

W latach 2015 - 2016 wykonano w dwóch etapach generalny remont ul. Wesołej na długości 530 mb od ul. Stalowej...


więcej o inwestycji

Utwardzenie ul. Witosa

Wincentego Witosa 7A, 42-242 Rędziny, Polska

W roku 2015 wykonano nawierzchnię ul. Witosa na długości 600 mb


więcej o inwestycji

Doposażenie sprzętowe – OSP Kościelec

Warszawska 7, 42-240 Kościelec, Polska

W ramach uzupełnienia doposażenia sprzętowego zakupiono niezbędny sprzęt hydrauliczny wykorzystywany przy wypadkach komunikacyjnych oraz wykonano prace remontowe w budynku (sanitariaty).


więcej o inwestycji

Prace na kotłowni Rędziny Osiedle

Broniewskiego 6, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach prac remontowo - utrzymaniowych poniesiono koszty związane z: zapłacono za budowę komina stalowego H- 32 m w kotłowni...


więcej o inwestycji

Nowa droga łącząca dwa sołectwa – Marianka Rędzińska – Rudniki

Willowa 8, 42-240 Rudniki, Polska

Wykonano dokumentację projektową wydzielając geodezyjnie tereny pod nową inwestycję drogową mającą na celu po jej wybudowaniu odciążyć ruch drogowy, poprawić...


więcej o inwestycji

Budowa drogi dojazdowej ul. Sosnowej w Mariance Rędzińskiej

Srebrna 77, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Przy udziale dofinansowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 45 959,24 zł zaprojektowano i wybudowano drogę dojazdową do pól -...


więcej o inwestycji

Hala sportowa, Orlik

Działkowiczów 20A, 42-242 Rędziny, Polska

Gmina ponosi koszty bieżącego utrzymania oraz zakupów dodatkowego wyposażenia Hali Sportowej i Orlika. W latach 2015 - do połowy 2018...


więcej o inwestycji

Parking przy Broniewskiego gotowy

Broniewskiego, Rędziny, Polska

Gmina utwardziła oraz dodatkowo doświetliła miejsca postojowe placu przy bloku na ul. Broniewskiego 6 w Rędzinach. Zrobiła to zgodnie z...


więcej o inwestycji

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ul. Willowej w Rudnikach

Willowa 6, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach prac wyrównano i utwardzono nawierzchnię drogi kruszywem na odcinku 120 mb


więcej o inwestycji

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi ul. Krótkiej w Kościelcu

Krótka 11, 42-240 Kościelec, Polska

W ramach prac wyrównano i utwardzono nawierzchnię drogi kruszywem na odcinku 20 mb.


więcej o inwestycji

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Rędzinach

Wrzosowa 2, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach prac wyrównano i utwardzono nawierzchnię drogi kruszywem na długości 230 mb.


więcej o inwestycji

Pomnik Dwudziestu Powieszonych w Rudnikach w nowej odsłonie

Wodnica 1D, 42-240 Rudniki, Polska

11 września 2017r. w 75. rocznicę tragicznych wydarzeń z 11 września 1942r. w Rudnikach odbyła się uroczystość poświęcenia pomnika wzniesionego...


więcej o inwestycji

Budowa kanalizacji na ul. Cmentarnej, Wrzosowej i Madalińskiej

Madalińska 5, 42-240 Kościelec, Polska

Na ul. Cmentarnej i Wrzosowej w Rędzinach oraz Madalińskiej w Kościelcu wybudowana została kanalizacja sanitarna. W sumie powstało 558 metrów...


więcej o inwestycji

W końcu mamy bankomat!

Wolności 87, 42-242 Rędziny, Polska

Dzięki staraniom Wójta Gminy Rędziny Pawła Militowskiego, mieszkańcy naszej gminy otrzymali długo oczekiwany bankomat. Mieści się on w budynku urzędu...


więcej o inwestycji

Kanalizacja Marianka Rędzińska – Rudniki – ul. Wodnica

Willowa 2, 42-240 Rudniki, Polska

Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 6 600 mb wraz z przyłączami na ul.Połanieckiej, ul. Srebrnej, ul. Kwiatowej,...


więcej o inwestycji

Sadowa w Koninie z asfaltem i chodnikiem

Sadowa 11, 42-240 Konin, Polska

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, gmina przebudowała ul. Sadową...


więcej o inwestycji

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wojska Polskiego w Rudnikach

Wojska Polskiego 19A, 42-240 Rudniki, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie przebudowało sieć wodociągową w ul. Wojska Polskiego o...


więcej o inwestycji

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie

Szkolna 37, 42-240, Polska

Nazwa inwestycji Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie 1 Program Bezpieczna+ 9 700,00 zł 2 Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Pocztowej w Rudnikach

Pocztowa 5, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Wojska Polskiego, Ogrodowej,...


więcej o inwestycji

Budowa rowu chłonnego ze studnią ul. Polna w Rędzinach

Polna 12, 42-242 Rędziny, Polska

Wykonano projekt i odwodnienie drogi ul. Polnej wraz ze studnią chłonną do pasa drogowego do drogi DK-91 o długości blisko...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Kościelcu oraz Karolinie

Warszawska 24, 42-240 Kościelec, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody jak również ze względu na zaplanowaną budowę nowej oczyszczalni ścieków podjęto starania,...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Warszawska – Kościelec / Karolina

Karolina 6A, 42-240 Karolina, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Warszawskiej w Kościelcu...


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w sołectwie Rędziny Wyrazów oraz Okupniki

Piaskowa 4, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kościuszki, ul, Wesoła, ul. Okupnicka, ul. Żabia, ul. Stawowa, ul....


więcej o inwestycji

Budowa Kanalizacji ul. Dworcowa w Rudnikach

Dworcowa 10, 42-240 Rudniki, Polska

Przed realizacją budowy drogi ul. Dworcowej w Rudnikach wraz z chodnikiem wykonano kanalizację sanitarną o długości 205,65 mb z 13...


więcej o inwestycji

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ul. Radostkowskiej w Kościelcu

Radostowska, 42-240 Kościelec, Polska

W ramach prac wyrównano i utwardzono nawierzchnię drogi frezem odcinku 160 mb.


więcej o inwestycji

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi w Madalinie

Madalin 15, 42-240 Madalin, Polska

W ramach prac wyrównano i utwardzono nawierzchnię drogi kruszywem na odcinku 450 mb.


więcej o inwestycji

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ul. Ugoda w Rędzinach

Ugody 81, 42-209 Częstochowa, Polska

W ramach prac wyrównano i utwardzono nawierzchnię drogi na długości 130 mb.


więcej o inwestycji

Nowa nawierzchnia na ul. Prostej w Mariance Rędzińskiej

Kwiatowa 9, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

W ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej została wykonana nowa nawierzchnia jezdni na odcinku 120 mb.


więcej o inwestycji

Nowa nawierzchnia na ul. Kwiatowej w Mariance Rędzińskiej

Kwiatowa 20, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

W ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w całości została wykonana nowa nawierzchnia jezdni.


więcej o inwestycji

Projekt sieci wodociągowej w ciągu drogi ul. Słonecznej w Koninie

Słoneczna, 42-240 Konin, Polska

Sporządzono projekt odcinka sieci wodociągowej w ciągu drogi ul. Słonecznej w Koninie.


więcej o inwestycji

Ogrodzenie placu zabaw Marianka Rędzińska

Srebrna 21, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Na prośbę mieszkańców wykonano ogrodzenie placu zabaw na Mariance Rędzińskiej.


więcej o inwestycji

Prace projektowo – remontowo w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych...

Karolina 17, 42-240 Karolina, Polska

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zasilania i oświetlenia oraz roboty budowlane PSZOK Wykonanie monitoringu


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w Rudnikach

Szkolna 9, 42-240 Rudniki, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Ogrodowa, ul. Pocztowa, ul. Szkolna o łącznej długości 1 057...


więcej o inwestycji

Kanalizacja Marianka Rędzińska – Rudniki – ul. Wodnica

Wodnica 1D, 42-240 Rudniki, Polska

Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 6 600 mb wraz z przyłączami na ul.Połanieckiej, ul. Srebrnej, ul. Kwiatowej,...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ulica boczna od ul. Działkowiczów w Rędzinach

Działkowiczów 65, 42-242 Rędziny, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ulica boczna od ul....


więcej o inwestycji

Od projektu bliżej do efektu – nowa linia oświetleniowa na...

kpt. Stanisława Wiznera, 42-242 Rędziny, Polska

Zaprojektowano nowe linie oświetleniowe o długości 900 mb na ul. Polnej, Wiznera, Morelowej i ul. Działkowiczów


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Wojska Polskiego w Rudnikach

Wojska Polskiego 3B, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Wojska Polskiego w...


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w sołectwie Rędziny Wyrazów oraz Okupniki

Kościuszki 109, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kościuszki, ul, Wesoła, ul. Okupnicka, ul. Żabia, ul. Stawowa, ul....


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Ogrodowa w Rudnikach

Ogrodowa 7, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Wojska Polskiego, Ogrodowej,...


więcej o inwestycji

Projekt nowej pętli autobusowej – Marianka Rędzińska

Srebrna 154, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Podczas prac projektowych nad kanalizacją zlecono opracowanie również dokumentacji projektowo / kosztorysowej pętli autobusowej na końcu ul. Srebrnej. W późniejszym...


więcej o inwestycji

Wspólna inwestycja Powiatu i Gminy – ul. Srebrna Marianka Rędzińska

Srebrna 26, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

W ramach zawartego porozumienia wybudowano ul. Srebrną w miejscowości Marianka Rędzińska wraz z chodnikiem  o łącznej długości 2 370 m....


więcej o inwestycji

Wspólna inwestycja Powiatu i Gminy – ul. Dworcowa i ul....

Dworcowa 15C, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach zawartego porozumienia wybudowano ul. Fabryczną w Rędzinach oraz ul. Dworcową w Rudnikach wraz z chodnikiem  o łącznej długości...


więcej o inwestycji

Projekt utwardzenia drogi dojazdowej – bocznej od ul. Mstowskiej w...

Wolności 129, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono dokumentację projektową na utwardzenie drogi dojazdowej za przedszkolem im. Jana Brzechwy w Rędzinach. Podjęto działania w celu poprawy bezpieczeństwa...


więcej o inwestycji

Połączenie Madalina z Gminą Mykanów

Madalin 11A, 42-240 Madalin, Polska

W ramach prac i wspólnego działania z Gminą Mykanów wykonano nakładkę asfaltową łącząc Madalin z miejscowością Łochynia.


więcej o inwestycji

Odwodnienie ul. Wesołej w Rędzinach

Wesoła 29, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach prac remontowych wykonano liniowe odwodnienie drogi w miejscach, w których tworzyły się zastoiska wody deszczowej powodujących niebezpieczeństwo w...


więcej o inwestycji

Kanalizacja Marianka Rędzińska – Rudniki – ul. Wodnica

Srebrna 109, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 6 600 mb wraz z przyłączami na ul.Połanieckiej, ul. Srebrnej, ul. Kwiatowej,...


więcej o inwestycji

Utwardzenie ul. Wiznera w Rędzinach

kpt. Stanisława Wiznera, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach bieżących remontów nawierzchni drogowych utwardzono i wyrównano nawierzchnię na ul. Wiznera.


więcej o inwestycji

Odnowiona Sala Ślubów w Rędzinach

Wolności 87, 42-242 Rędziny, Polska

W Urzędzie Gminy wykonano prace remontowo / budowlane, którego efektem jest odnowiona sala USC. Kapitalny remont przeprowadzono po ponad 20...


więcej o inwestycji

Przebudowa linii napowietrznej ul. Wodnica w Rudnikach

Willowa 8, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Rudnikach i Mariance Rędzińskiej przebudowano kolidującą linię napowietrzną z ciągiem budowanej kanalizacji. Do tego...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Stawowa w Rudnikach

Stawowa 5, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Grzybowskiej, Dolnej, Stawowej...


więcej o inwestycji

Kanalizacja ul. Leśna i Stalowa w Rudnikach

Leśna 7, 42-240 Rudniki, Polska

Zaprojektowano kanalizację sanitarną o długości 2 682,80 m wraz z 87 przyłączami na ul. Leśnej i Stalowej w Rudnikach. Gmina...


więcej o inwestycji

Nowe miejsca parkingowe wzdłuż szeregowców ul. Nowa – Rędziny Osiedle

Nowa 17, 42-242 Rędziny, Polska

Uwzględniając potrzeby mieszkańców jak również względy bezpieczeństwa osób wyjeżdżających z osiedla zaprojektowano i wybudowano ciąg miejsc parkingowych równolegle do drogi.


więcej o inwestycji

Wykonanie wjazdu do przedszkola w Rędzinach

Wolności 126, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach prac wykonano utwardzenie poprzez ułożenie kostki brukowej wjazdu do przedszkola w pasie drogi krajowej DK-91.


więcej o inwestycji

Nowe tereny inwestycyjne w Rudnikach

DK91 2, 42-240 Rudniki, Polska

Gmina zakupiła blisko 4 hektarową działkę w sąsiedztwie DK-91. Celem tej inwestycji jest stworzenie terenu rekreacyjno / sportowego dla gminy....


więcej o inwestycji

Budynek GOK w Mariance Rędzińskiej

Srebrna 7, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Budynek służy od wielu lat mieszkańcom tej miejscowości. Stan budynku z biegiem czasu ulega pogorszeniu w związku z czym przygotowano...


więcej o inwestycji

Zakup i montaż nowych wiat przystankowych – Marianka Rędzińska

Srebrna 68, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Na wniosek mieszkańców zaprojektowano, zakupiono i zamontowano nowe wiaty przystankowe, tym samym Marianka uzyskała dwa nowe przystanki.


więcej o inwestycji

Zakup samochodu technicznego dla GZK w Rędzinach

Ogrodowa 7, 42-240 Rudniki, Polska

Zakupiono samochód techniczny służący Gminnemu Zakładowi Komunikacyjnemu podczas awarii autobusów, jak również w celu utrzymania przystanków w czystości.


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w sołectwie Rędziny Wyrazów oraz Okupniki

Okupnicka 17, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kościuszki, ul, Wesoła, ul. Okupnicka, ul. Żabia, ul. Stawowa, ul....


więcej o inwestycji

Doposażenie sprzętowe – OSP Konin

Kielecka 31A, 42-240 Konin, Polska

W ramach uzupełnienia doposażenia sprzętowego zakupiono niezbędne aparaty powietrzne służące strażakom podczas pożarów do ratowania życia.


więcej o inwestycji

Doposażenie sprzętowe i prace remontowe w OSP Rędziny

Szkolna 1, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach uzupełnienia doposażenia sprzętowego zakupiono niezbędne aparaty powietrzne służące strażakom podczas pożarów do ratowania życia. Ponadto strażnicę OSP wyposażono...


więcej o inwestycji

Budowa mieszkań socjalnych w Rędzinach

Bankowa 2, 42-242 Rędziny, Polska

Gmina wyrokami sądowymi od wielu lat zobligowana była do zapewnienia lokali tymczasowych i socjalnych osobom ubogim w związku z tym...


więcej o inwestycji

Kanalizacja Marianka Rędzińska – Rudniki – ul. Wodnica

Kwiatowa 14, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 6 600 mb wraz z przyłączami na ul.Połanieckiej, ul. Srebrnej, ul. Kwiatowej,...


więcej o inwestycji

Budowa kanalizacji na ul. Wrzosowej, Cmentarnej i Madalińskiej

Wrzosowa 14, 42-242 Rędziny, Polska

Na ul. Cmentarnej i Wrzosowej w Rędzinach oraz Madalińskiej w Kościelcu wybudowana została kanalizacja sanitarna. W sumie powstało 558 metrów...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Dolna w Rudnikach

Dolna 23, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Grzybowskiej, Dolnej, Stawowej...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Działkowiczów w Rędzinach

Działkowiczów 40, 42-242 Rędziny, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ul. Działkowiczów o długości...


więcej o inwestycji

Nowy plac zabaw przy ul. Piaskowej w Rędzinach

DK91 137, 42-242 Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców wybudowano i ogrodzono nowy plac zabaw celem możliwości spędzania czynnego wypoczynku dzieci i rodziców.


więcej o inwestycji

Wygodniej dla pasażerów – nowa wiata przystankowa przy ul. Wesołej...

Wesoła 18, 42-242 Rędziny, Polska

Na ul. Wesołej utwardzono kostką brukową i ustawiono nową wiatę przystankową, w której również pojawiła się gablota będąca tablicą ogłoszeń


więcej o inwestycji

Utwardzenie ul. Cmentarnej w Rędzinach

Cmentarna 10, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach funduszu sołeckiego wydłużono ul. Cmentarną utwardzając tłuczniem.


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Kościuszki w Rędzinach

Kościuszki 44, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Kościuszki w Rędzinach zamontowano...


więcej o inwestycji

Budowa i rozbudowa monitoringu w OSP Konin

Kielecka 33, 42-240 Konin, Polska

Na wniosek mieszkańców i druhów w OSP Konin wykonano monitoring w celu poprawy bezpieczeństwa.


więcej o inwestycji

Wydłużenie kanalizacji sanitarnej od ul. Jana Pawła do Aeroklubu Częstochowskiego...

Jana Pawła II 94, 42-240 Kościelec, Polska

Wykonano i zaprojektowano kanalizację sanitarną o łącznej długości 609,45 mb obejmującą ul. Jana Pawła II, aż do Aeroklubu Częstochowskiego.


więcej o inwestycji

Budowa nowej linii oświetleniowej na ul. Dworcowej w Rudnikach

Dworcowa, Rudniki, Polska

W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano nowoczesne oświetlenie uliczne o łącznej długości 1 100 mb.


więcej o inwestycji

Budowa brakującego odcinka linii oświetleniowej na ul. Ogrodowej w Kościelcu

Ogrodowa 30, 42-240 Kościelec, Polska

W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano nowoczesne oświetlenie uliczne o łącznej długości 220 mb.Dodatkowo doświetlając boisko sportowe.


więcej o inwestycji

Budowa nowych linii oświetleniowych na ul. Szkolnej, Brzozowej, Dębowej i...

Szkolna 32A, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach inwestycji na wskazanych ulicach zaprojektowano i wybudowano nowoczesne oświetlenie uliczne o łącznej długości 1042 mb.


więcej o inwestycji

Wzmocnienie skarp rowów wzdłuż ul. Mstowskiej w Rędzinach

Mstowska, Rędziny, Polska

Wzmocniono skarpy rowów wzdłuż ul. Mstowskiej w Rędzinach.


więcej o inwestycji

Remont i termomodernizacja budynku klubu sportowego LOTNIK

Ogrodowa 30, 42-240 Kościelec, Polska

Od roku 2015 przeprowadzono prace remontowo-budowlane, wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń, które obejmowały: dokumentację projektowo kosztorysową termomodernizacji wykonanie termomodernizacji...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Wesoła w Rędzinach

Wesoła 7, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Wesołej w Rędzinach zamontowano...


więcej o inwestycji

Wydłużenie ul. Cmentarnej w Rędzinach

Cmentarna 8, 42-242 Rędziny, Polska

Po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów  Rolnych zaprojektowano przedłużenie ul. Cmentarnej jako drogi dojazdowej do pól rolnych o blisko...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Szkolnej w Rudnikach

Szkolna 9, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Wojska Polskiego, Ogrodowej,...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Kościuszki w...

Piaskowa 2, 42-242 Rędziny, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ul. Willowej o długości...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Szkolna w Koninie

Szkolna 42, 42-240 Konin, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Szkolnej i ul. Kościelnej...


więcej o inwestycji

Czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej pomiędzy ul Broniewskiego 5 i...

Mickiewicza 1, 42-242 Rędziny, Polska

W celu doraźnego zabezpieczenia jezdni przed opadami deszczu wykonano czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej pomiędzy ul Broniewskiego 5 i 6


więcej o inwestycji

Wykonanie bieżącej naprawy chodnika przy ul. Działkowiczów i wykonanie remontu...

Działkowiczów 8, 42-242 Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców został przebudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami. Prace miały na celu bezpieczne korzystania z podjazdu,...


więcej o inwestycji

Monitoring ul. Nowa – Rędziny Osiedle

Nowa 10, 42-242 Rędziny, Polska

Ze względu na poprawę bezpieczeństwa na wniosek mieszkańców sołectwa Rędziny Osiedle wykonano monitoring wskazanych terenów.


więcej o inwestycji

Zagospodarowanie klombu w Rędzinach Osiedlu

Mickiewicza 6, 42-242 Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców Rędzin Osiedla wybudowano instalację elektryczną zasilania rozdzielnicy przyłączeniowej na skwerze w Rędzinach ul. Mickiewicza, w tym celu...


więcej o inwestycji

Montaż dwóch progów zwalniających – ul. Broniewskiego i Mickiewicza

Broniewskiego 5, 42-242 Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców zaprojektowano i zamontowano progi zwalniające w miejscach wskazanych służące poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


więcej o inwestycji

Montaż dwóch progów zwalniających – ul. Broniewskiego i Mickiewicza

Mickiewicza 2, 42-242 Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców na ul. Broniewskiego i Mickiewicza w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach zamontowano dwa progi zwalniające.  


więcej o inwestycji

Zakup ławek i koszy na śmieci na terenie Rędzin Osiedla

Mickiewicza 4, 42-242 Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców Osiedla zakupiono i zamontowano dodatkowe ławki i kosze na śmieci.


więcej o inwestycji

Modernizacja osiedlowej oczyszczalni ścieków

Wolności 203A, 42-242 Rędziny, Polska

Zamontowano 16 linii napowietrzających na bazie dyfuzora AT63/1000. Każda linia napowietrzająca wyposażona jest w 5 sztuk membran wykonanych z EPDM. Linie balastowe (balast – ceownik...


więcej o inwestycji

Prace remontowo budowlane w Ośrodku Zdrowia w Rędzinach ul. Działkowiczów

Działkowiczów 20B, 42-242 Rędziny, Polska

Gmina na bieżąco wykonuje prace remontowo - konserwacyjne w Ośrodku Zdrowia polegające na: naprawie kominów, płytek gresowych naprawie instalacji wentylacji,...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Piaskowa w Rędzinach

Piaskowa 25, 42-242 Rędziny, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ul. Piaskowej o długości...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Polnej w Rudnikach

Polna 1, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Wojska Polskiego, Ogrodowej,...


więcej o inwestycji

Rozbudowa kanalizacji w Rudnikach

Stalowa 10, 42-240 Rudniki, Polska

Kanalizacja sanitarna w Rudnikach została wydłużona o kilkadziesiąt metrów. Mowa o odcinku na bocznej drodze od ul. Stalowej tj. ul....


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Kościelna w Koninie

Kościelna 18, 42-240 Konin, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Szkolnej i ul. Kościelnej...


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w Rudnikach

Ogrodowa 1, 42-240 Rudniki, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Ogrodowa, ul. Pocztowa, ul. Szkolna o łącznej długości 1 057...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Willowa w Rudnikach

Willowa 8, 42-240 Rudniki, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ul. Willowej o długości...


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w sołectwie Rędziny Wyrazów oraz Okupniki

Żabia 3, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kościuszki, ul, Wesoła, ul. Okupnicka, ul. Żabia, ul. Stawowa, ul....


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Polna w Rudnikach

Polna 4, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Grzybowskiej, Dolnej, Stawowej...


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w sołectwie Rędziny Wyrazów oraz Okupniki

Łąkowa 4, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kościuszki, ul, Wesoła, ul. Okupnicka, ul. Żabia, ul. Stawowa, ul....


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Słoneczna w Rudnikach

Słoneczna 11, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Słonecznej w Rudnikach...


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w sołectwie Rędziny Wyrazów oraz Okupniki

Wesoła 34, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kościuszki, ul, Wesoła, ul. Okupnicka, ul. Żabia, ul. Stawowa, ul....


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Lipówka w Rudnikach

Lipówka 2, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Lipówka w Rudnikach oraz ul....


więcej o inwestycji

Przyznawane dotacje celowe na utrzymanie budynku ZGMiK w Rędzinach Osiedlu

Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny, Polska

Od roku 2015 corocznie Rada Gminy udziela dotacji celowej na funkcjonowanie ZGMiK. W latach 2015 - 2018 Rada Gminy przyznała...


więcej o inwestycji

Budowa i projekt chodnika na ul. Nowej wraz z przebudową...

Nowa 97, 42-242 Rędziny, Polska

Zaprojektowano i wybudowano chodnik wraz ze zjazdami na posesje na ul. Nowej od szeregowców do ul. Witosa o łącznej długości...


więcej o inwestycji

Modernizacja hydroforni, studni głębinowej oraz zbiornika wody pitnej

Broniewskiego 1, 42-242 Rędziny, Polska

Działająca przy osiedlowej kotłowni hydrofornia nie była gruntownie remontowana od wielu lat. Przeprowadzono modernizację  obejmująca także zbiornik wody pitnej i...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Witosa w Rędzinach

Wincentego Witosa 8, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Lipówka w Rudnikach oraz ul....


więcej o inwestycji

Montaż progów ul. Mstowska i ul. Działkowiczów w Rędzinach

Mstowska, Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach wybudowano łącznie cztery progi zwalniające.


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Mstowska w Rędzinach

Mstowska 56, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Mstowskiej w Rędzinach zamontowano...


więcej o inwestycji

Nowa nawierzchnia na terenie OSP Rędziny

Szkolna 3, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach prac utwardzono kostką brukową cały plac przyległy do budynku OSP Rędziny. Poprawiło to wizerunek, a przede wszystkim stworzyło...


więcej o inwestycji

Długo oczekiwane pomieszczenie dla Zespołu Kościelanki

Wolności 89, 42-240 Kościelec, Polska

Na wniosek Zespołu Kościelanki przebudowano pomieszczenia OSP w Kościelcu, wydzielając dwa pomieszczenia, które obecnie służą zespołowi.


więcej o inwestycji

OSP Rudniki – prace budowlano / remontowe

Strażacka 9, 42-240 Rudniki, Polska

Na terenie OSP w Rudnikach wykonano następujące prace: ogrodzono plac utwardzono plac pod altanę zamontowano monitoring wyremontowano nawierzchnię placu wykonano...


więcej o inwestycji

Budowa garażu w OSP Konin

Kielecka 33, 42-240 Konin, Polska

Pierwsze kroki w celu rozbudowy strażnicy OSP w Koninie o dodatkowy garaż dla wozu bojowego zostały podjęte, w tym celu...


więcej o inwestycji

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 W Rędzinach

Działkowiczów 20B, 42-242 Rędziny, Polska

Nazwa inwestycji Zespół Szkolno-Przedszkolny NR 2 W Rędzinach 1 Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w gminie Rędziny (zakup sprzętu, wyposażenia...


więcej o inwestycji

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach

Rudniki, Szkolna 11, 42-240 Rudniki, Polska

Nazwa inwestycji Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach 1 Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. 1 817,20 zł...


więcej o inwestycji

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu

Wolności 93, 42-240 Kościelec, Polska

Nazwa inwestycji Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu 1 Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. 5 025,00 zł 2 Aktywna tablica 14...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Wapienna w Koninie

Wapienna 38, 42-240 Konin, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Wapiennej w Koninie zamontowano...


więcej o inwestycji

Budowa placu zabaw ul. Kościelna w Koninie

Kościelna 1, 42-240 Konin, Polska

Zaprojektowano i zagospodarowano teren w sąsiedztwie strażnicy OSP przy współudziale rady sołeckiej.  Prace polegały na: budowie altany nasadzeniu drzew i...


więcej o inwestycji

Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Rędzinach

Wolności 89, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach prac remontowych odnowiono pomieszczenia w budynku Urzędu, takie jak: zamontowano kompletny systemem klimatyzacji. To udogodnienie zarówno dla pracowników,...


więcej o inwestycji

Montaż barierek drogowych ul. Mstowska w Rędzinach

Mstowska 67, 42-242 Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców zamontowano bariery ochronne po długości chodnika w miejscach największego przegłębienia rowu chłonnego.


więcej o inwestycji

Ul. Jaskrowska – Projekt wodociągu oraz utwardzenie drogi – Rędziny

Jaskrowska 1, 42-242 Rędziny, Polska

W roku 2015 doraźnie utwardzono kruszywem ul. Jaskrowską na długości 270 mb, wykonano projekt wodociągu wraz z przyłączami, który w...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Kwiatowa w Mariance Rędzińskiej

Kwiatowa 43, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Kwiatowej w Mariance Rędzińskiej...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Jaskrowskiej w Rędzinach

Jaskrowska 1, 42-242 Rędziny, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Gmina przygotowała projekt a następnie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową...


więcej o inwestycji

Środki unijne na Bankową

Bankowa, Rędziny, Polska

Urząd gminy skutecznie aplikował o dofinansowanie unijne na budowę ul. Bankowej w Rędzinach. Pozyskał na ten cel ponad 400 tys....


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Łąkowa w Rędzinach

Łąkowa 1, Rędziny, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ul. Łąkowa o długości...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Dworcowej w Rudnikach

Dworcowa 12, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Wojska Polskiego, Ogrodowej,...


więcej o inwestycji

Kanalizacja Marianka Rędzińska – Rudniki – ul. Wodnica

Kwiatowa 1, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 6 600 mb wraz z przyłączami na ul.Połanieckiej, ul. Srebrnej, ul. Kwiatowej,...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Sienkiewicza w Rędzinach

Sienkiewicza 5, 42-242 Rędziny, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ul. Sienkiewicza o długości...


więcej o inwestycji

Budowa kanalizacji na ul. Cmentarnej, Wrzosowej i Madalińskiej

Cmentarna 4, 42-242 Rędziny, Polska

Na ul. Cmentarnej i Wrzosowej w Rędzinach oraz Madalińskiej w Kościelcu wybudowana została kanalizacja sanitarna. W sumie powstało 558 metrów...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Grzybowska w Rudnikach

Grzybowska 56, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Grzybowskiej, Dolnej, Stawowej...


więcej o inwestycji

Kanalizacja Marianka Rędzińska – Rudniki – ul. Wodnica

Połaniecka 90, Częstochowa, Polska

Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 6 600 mb wraz z przyłączami na ul.Połanieckiej, ul. Srebrnej, ul. Kwiatowej,...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Boczna w Rędzinach

Działkowiczów 8, 42-242 Rędziny, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ul. Boczna o długości...


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w sołectwie Rędziny Wyrazów oraz Okupniki

Stawowa 1, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kościuszki, ul, Wesoła, ul. Okupnicka, ul. Żabia, ul. Stawowa, ul....


więcej o inwestycji


Suma pozyskanych zewnętrznych środków finansowych na rzecz mieszkańców Gminy Rędziny

20 671 968,54 zł

szczegóły

 

 • Przebudowa dróg gminnych - ulic: Prusa i Herberta w Rędzinach - 734 623,67 zł
 • Budowa drogi gminnej ul. Bankowa w miejscowości Rędziny - 400 633,51 zł
 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach - Gmina Rędziny - 535 879,30 zł
 • Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Rędziny poprzez zakup nowych autobusów - 3 647 000,84 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki - 2 953 643,58 zł
 • Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia - 2 500 000,00 zł
 • Rozbudowa zaplecza sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Rędzinach - 197 700,00 zł
 • Przebudowa budynku socjalnego przy budynku piłkarskim w Kościelcu - 121 982,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rędziny - 238 789,80 zł
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Cmentarna soł. Rędziny Kolonia dz.77 dł.0,99km - 189 206,46 zł
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Sosnowej) w miejscowości Marianka Rędzińska - 45 959,24 zł
 • Budowa drogi gminnej - ul. Sadowej w miejscowości Konin, gmina Rędziny, powiat częstochowski - 241 123,00 zł
 • Kompetencje przyszłości - rozwój szkół w gminie Rędziny - 682 518,19 zł
 • Śląski program rewitalizacji- wsparcie dla gmin - 37 800,00 zł
 • Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski - 778 005,58 zł
 • Program Bezpieczna+ - 14 640,00 zł
 • Narodowy program rozwoju czytelnictwa dla szkół - 40 000,00 zł
 • Aktywna tablica - 44 800,00 zł
 • Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. - 20 760,20 zł
 • Książki naszych marzeń - 7 370,00 zł
 • Przebudowa grogi gminnej w Kościelcu-Gmina Rędziny-Droga nr638049S - 1 339 059,00 zł
 • Program Latarnik - 30 000,00 zł
 • Budowa centrum rekreacyjno-sportowego „Pump track" przy współpracy ze Stowarzyszenie, Rozwoju ZSP w Rudnikach. - 219 555,00 zł na konto stowarzyszenia
 • Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP-zZOSP RP - 19 757,00 zł
 • Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z KSRG - 34 410,00 zł
 • Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z MSWiA - 16 721,52 zł
 • Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości - 45 698,40 zł
 • Utrzymanie grobów wojennych - Śląski Urząd Wojewódzki - 1 300,00 zł
 • Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Rędziny - 51 399,96 zł
 • Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Rędziny - 22 043,34 zł
 • As-y Adepci Segregacji - 11 000,00 zł
 • Odpady segregujesz - dobrze postępujesz - 11 348,00 zł
 • Nowy wymiar edukacji - 297 376,87 zł
 • Przedszkole Marzeń w Gminie Rędziny - 316 009,81 zł
 • Kanalizacja sanitarna ul. Stalowa i ul. Leśna w Rudnikach - 999 915,04 zł
 • Boisko wielofunkcyjne do siatkówki plażowej, piłki ręcznej plażowej, piłki nożnej plażowej - 25 000,00 zł
 • Budowa Placu zabaw - 80 000,00 zł
 • Budowa siłowni zewnętrznej w Kościelcu - 25 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Fabrycznej i Dworcowej - 1 439 046,23 zł - wspólna inwestycja z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie
 • Wybudowano ul. Srebrną w miejscowości Marianka Rędzińska wraz z chodnikiem - 2 245 293,00 zł - wspólna inwestycja z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rędziny na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021 roku - 9 600,00 zł

 

zamknij

 

 

Kanalizacja Drogi Drogi Chodniki miejsca postojowe i sciezki rowerowe


Realizacja

Solectwa

Lata


Nowa droga łącząca dwa sołectwa – Marianka Rędzińska – Rudniki

zrealizowane Marianka Rudniki 2015 2016 2017

Wykonano dokumentację projektową wydzielając geodezyjnie tereny pod nową inwestycję drogową mającą na celu po jej wybudowaniu odciążyć ruch drogowy, poprawić bezpieczeństwo oraz połączyć dwa sołectwa...

Budowa drogi dojazdowej ul. Sosnowej w Mariance Rędzińskiej

zrealizowane Marianka 2016

Przy udziale dofinansowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 45 959,24 zł zaprojektowano i wybudowano drogę dojazdową do pól - ul. Sosnową o długości 380...

Hala sportowa, Orlik

zrealizowane Osiedle 2015 2016 2017 2018

Gmina ponosi koszty bieżącego utrzymania oraz zakupów dodatkowego wyposażenia Hali Sportowej i Orlika. W latach 2015 - do połowy 2018 roku koszty utrzymania przekroczyły 130...

Parking przy Broniewskiego gotowy

zrealizowane Osiedle 2015

Gmina utwardziła oraz dodatkowo doświetliła miejsca postojowe placu przy bloku na ul. Broniewskiego 6 w Rędzinach. Zrobiła to zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców biorąc pod uwagę...

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ul. Willowej w Rudnikach

zrealizowane Rudniki 2018

W ramach prac wyrównano i utwardzono nawierzchnię drogi kruszywem na odcinku 120 mb

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi ul. Krótkiej w Kościelcu

zrealizowane Kościelec 2018

W ramach prac wyrównano i utwardzono nawierzchnię drogi kruszywem na odcinku 20 mb.

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Rędzinach

zrealizowane Kolonia 2015

W ramach prac wyrównano i utwardzono nawierzchnię drogi kruszywem na długości 230 mb.

Pomnik Dwudziestu Powieszonych w Rudnikach w nowej odsłonie

zrealizowane Rudniki 2016 2017

11 września 2017r. w 75. rocznicę tragicznych wydarzeń z 11 września 1942r. w Rudnikach odbyła się uroczystość poświęcenia pomnika wzniesionego ku czci ofiar terroru hitlerowskiego...

Budowa kanalizacji na ul. Cmentarnej, Wrzosowej i Madalińskiej

zrealizowane Kościelec 2015

Na ul. Cmentarnej i Wrzosowej w Rędzinach oraz Madalińskiej w Kościelcu wybudowana została kanalizacja sanitarna. W sumie powstało 558 metrów sieci wraz z 30 przyłączami...

Lepsza organizacja ruchu

zrealizowane Kolonia Konin Kościelec Marianka Okupniki Osiedle Rudniki Wyrazów 2015

Jako pierwsza gmina w powiecie częstochowskim zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kompleksowo stałą organizację ruchu na wszystkich gminnych ulicach, urząd mógł zapewnić odpowiednie oznakowanie tam, gdzie było...

W końcu mamy bankomat!

zrealizowane Kolonia 2016

Dzięki staraniom Wójta Gminy Rędziny Pawła Militowskiego, mieszkańcy naszej gminy otrzymali długo oczekiwany bankomat. Mieści się on w budynku urzędu i działa od 16 września...

Kanalizacja Marianka Rędzińska – Rudniki – ul. Wodnica

zrealizowane Marianka Rudniki

Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 6 600 mb wraz z przyłączami na ul.Połanieckiej, ul. Srebrnej, ul. Kwiatowej, ul. Prostej, ul. Willowej, ul....

Sadowa w Koninie z asfaltem i chodnikiem

zrealizowane Konin 2015

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, gmina przebudowała ul. Sadową w Koninie Powstała jezdnia z...

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wojska Polskiego w Rudnikach

zrealizowane Rudniki 2017

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie przebudowało sieć wodociągową w ul. Wojska Polskiego o długości 356,5 mb.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie

zrealizowane Konin 2014 2015 2016 2017 2018

Nazwa inwestycji Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie 1 Program Bezpieczna+ 9 700,00 zł 2 Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. 4 676,00 zł...

Montaż lamp ledowych – ul. Pocztowej w Rudnikach

zrealizowane Rudniki 2017

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Wojska Polskiego, Ogrodowej, Polnej, Szkolnej, Dworcowej i Pocztowej...


Podane kwoty w inwestycjach stanowią informację podglądową, nie wymieniono wszystkich inwestycji

© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn