Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

06

lipca
poniedziałek
Imieniny: Gotarda, Dominiki, Lucji

Inwestycje: Osiedle

wszystkie inwestycje
Broniewskiego, Rędziny, Polska

inwestycja
Mickiewicza, Rędziny, Polska

inwestycja
Karolina 29, 42-240 Karolina, Polska

inwestycja
Karolina 17, 42-240 Karolina, Polska

inwestycja
Broniewskiego 6, 42-242 Rędziny, Polska

inwestycja
Działkowiczów 20A, 42-242 Rędziny, Polska

inwestycja
Broniewskiego, Rędziny, Polska

inwestycja
Mickiewicza 1, 42-242 Rędziny, Polska

inwestycja
Działkowiczów 8, 42-242 Rędziny, Polska

inwestycja
Nowa 10, 42-242 Rędziny, Polska

inwestycja
Mickiewicza 6, 42-242 Rędziny, Polska

inwestycja
Broniewskiego 5, 42-242 Rędziny, Polska

inwestycja
Mickiewicza 2, 42-242 Rędziny, Polska

inwestycja
Mickiewicza 4, 42-242 Rędziny, Polska

inwestycja
Wolności 203A, 42-242 Rędziny, Polska

inwestycja
Działkowiczów 20B, 42-242 Rędziny, Polska

inwestycja
Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny, Polska

inwestycja
Broniewskiego 1, 42-242 Rędziny, Polska

inwestycja

Realizacja

Solectwa

Lata


Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

zrealizowane Osiedle 2019

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp...

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

zrealizowane Osiedle 2019

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp...

Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Solectwa Kolonia Konin Kościelec Marianka Okupniki Osiedle Rudniki Wyrazów 2019

W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska gmina Rędziny od stycznia realizuje inwestycje budowy...

Krok w kierunku rozbudowy oczyszczalni ścieków

w realizacji Kolonia Konin Kościelec Marianka Okupniki Osiedle Rudniki Wyrazów 2015 2016 2017

Gmina jest już w posiadaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy docelowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Karolinie. Inwestycja...

Prace na kotłowni Rędziny Osiedle

zrealizowane Osiedle 2015 2016 2017 2018

W ramach prac remontowo - utrzymaniowych poniesiono koszty związane z: zapłacono za budowę komina stalowego...

Hala sportowa, Orlik

zrealizowane Osiedle 2015 2016 2017 2018

Gmina ponosi koszty bieżącego utrzymania oraz zakupów dodatkowego wyposażenia Hali Sportowej i Orlika. W latach...

Parking przy Broniewskiego gotowy

zrealizowane Osiedle 2015

Gmina utwardziła oraz dodatkowo doświetliła miejsca postojowe placu przy bloku na ul. Broniewskiego 6 w...

Lepsza organizacja ruchu

zrealizowane Kolonia Konin Kościelec Marianka Okupniki Osiedle Rudniki Wyrazów 2015

Jako pierwsza gmina w powiecie częstochowskim zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kompleksowo stałą organizację ruchu na wszystkich...

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rędziny na lata 2015-2018 z...

zrealizowane Solectwa Kolonia Konin Kościelec Marianka Okupniki Osiedle Rudniki Wyrazów 2015 2016 2017 2018

Przy udziale dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostały sporządzone dwa...

Montaż dodatkowych oraz remont istniejących opraw oświetleniowych

zrealizowane Kolonia Konin Kościelec Marianka Okupniki Osiedle Rudniki Wyrazów 2015 2016 2017 2018

Na wniosek mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa zakupiono i zamontowano dodatkowe oprawy oświetlenia ulicznego na...

Czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej pomiędzy ul Broniewskiego 5 i...

zrealizowane Osiedle 2016

W celu doraźnego zabezpieczenia jezdni przed opadami deszczu wykonano czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej pomiędzy...

Wykonanie bieżącej naprawy chodnika przy ul. Działkowiczów i wykonanie remontu...

zrealizowane Osiedle 2016

Na wniosek mieszkańców został przebudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami. Prace miały na...

Monitoring ul. Nowa – Rędziny Osiedle

w realizacji Osiedle 2018

Ze względu na poprawę bezpieczeństwa na wniosek mieszkańców sołectwa Rędziny Osiedle wykonano monitoring wskazanych terenów.

Zagospodarowanie klombu w Rędzinach Osiedlu

zrealizowane Osiedle 2016 2017

Na wniosek mieszkańców Rędzin Osiedla wybudowano instalację elektryczną zasilania rozdzielnicy przyłączeniowej na skwerze w Rędzinach...

Montaż dwóch progów zwalniających – ul. Broniewskiego i Mickiewicza

zrealizowane Osiedle 2017

Na wniosek mieszkańców zaprojektowano i zamontowano progi zwalniające w miejscach wskazanych służące poprawie bezpieczeństwa w...

Montaż dwóch progów zwalniających – ul. Broniewskiego i Mickiewicza

zrealizowane Osiedle 2016

Na wniosek mieszkańców na ul. Broniewskiego i Mickiewicza w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach zamontowano...wszystkie inwestycje

Podane kwoty w inwestycjach stanowią informację podglądową, nie wymieniono wszystkich inwestycji

© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content