Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

10

grudnia
poniedziałek
Imieniny: Julii, Danieli, Bogdana
23 marca 2018, 11:14 Oświata

Kolejne dotacje na zakup książek

 

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, księgozbiory kolejnych naszych szkół powiększą się o nowe pozycje

 

Nabór wniosków do programu w ramach edycji 2017/2018 rozpoczął się w październiku, a wyniki ogłoszono w marcu.  W pierwszym naborze z dofinansowania i tym samym nowych książek cieszył się Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnikach. Teraz pieniądze trafią do trzech kolejnych  gminnych placówek oświatowych, czyli ZSP nr 1 i 2 w Rędzinach oraz Szkoły Podstawowej w Koninie.

– Oznacza to, że niebawem wszystkie nasze szkoły będą miały jeszcze bogatsze księgozbiory – podkreśla Agnieszka Olszewska, kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Oświaty w Urzędzie Gminy Rędziny.

Szkoła „na górce” oraz „Dwójka” z rędzińskiego osiedla otrzymają po 12 tys. zł, przy 3 tys. zł obowiązkowego wkładu własnego, czyli dofinansowanie wyniesie 80 proc. kosztów. Podstawówka w Koninie z kolei kupi książki za 5 tys. zł, z czego 4 tys. zł to pieniądze z MEN, a 1 tys. zł wkład własny. Takie, a nie inne kwoty dofinansowań wynikają z odgórnych zasad, ustalonych przez ministerstwo. W przypadku szkół liczących do 70 uczniów, dotacja nie może być większa niż  2.480 zł, a jeśli liczą sobie między 71 a 170 uczniów – 4 tys. zł. Większe placówki mogą natomiast liczyć maksymalnie na 12 tys. zł. Oznacza to, że nasze szkoły skorzystają z tak wysokich dotacji, jak tylko się dało.

Priorytet 3 w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” jest realizowany jako program wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne. Obejmuje również  szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

– Głównym celami programu są: zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych oraz rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

W tym roku z dotacji ministerialnej skorzysta m.in. szkoła podstawowa na rędzińskim osiedlu.

 


ZOBACZ TAKŻE


© 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn