Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

30

maja
sobota
Imieniny: Ferdynanda, Karola, Jana
29 kwietnia 2018, 15:02 Oświata

Kolejny sprzęt i pomoce dla naszych szkół

Urząd gminy rozstrzygnął przetarg na dostawę kolejnych pomocy dydaktycznych i sprzętu do realizacji zajęć w ramach projektu unijnego „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w gminie Rędziny”

Wspomniany projekt, na który gmina pozyskała 682,5 tys. zł unijnego dofinansowania, realizowany jest w rędzińskich szkołach podstawowych oraz klasach gimnazjalnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2. Obejmuje organizację licznych zajęć dodatkowych oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, niezbędnych m.in. właśnie podczas tych zajęć. Część z nich gmina zakupiła już w 2017 roku, kiedy projekt ruszył. Do nabycia pozostały pomoce do zajęć: dodatkowych z języka angielskiego, plastycznych, teatralnych, kółka gier planszowych oraz zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeśli zaś chodzi o sprzęt, to do rędzińskich szkół trafić jeszcze mają: tablice interaktywne dotykowe, sprzęt do pracowni przyrodniczej i matematycznej oraz sprzęt do realizacji zajęć koła dziennikarskiego i filmowego. Urząd gminy rozbił tę listę na dwie części i ostatnio wybrał w przetargu wykonawców obu. To „Nordweco” ze Szczecina (ok. 43 tys. zł) oraz „Victores” ze Skrzynna (ok. 34 tys. zł). Obie firmy zadeklarowały, że dostarczą sprzęt i pomoce w ciągu kilku dni od momentu podpisania umów z gminą.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Część zamówienia dotyczy Szkoły Podstawowej na rędzińskim osiedlu.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn