Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

18

września
wtorek
Imieniny: Irmy, Stanislawa, Ireny
8 listopada 2017 Wydarzenia

Kto chętny na dodatkowe zajęcia?

Opublikowane przez: UM-Redziny

Jeszcze do piątku można zgłosić swój udział w projekcie unijnym realizowanym przez rędzińskie szkoły. Projekt przewiduje poszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia dla uczniów, zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych

O pozyskaniu przez gminę 682,5 tys. zł ze środków unijnych na ten cel (90 proc. kosztów), informowaliśmy w październiku. W listopadzie natomiast ruszył nabór uczestników i uczestniczek projektu, który przez dwa lata będzie realizowany w obu szkół podstawowych w Rędzinach oraz tutejszych klasach gimnazjalnych. Każde zajęcia będą się odbywały przez cztery semestry średnio po dwie godziny tygodniowo. W przypadku szkół podstawowych zaplanowano m.in. laboratorium kreatywności, kółko gier planszowych, kółko informatyczne, matematykę dla uzdolnionych, zajęcia plastyczne czy teatralne. Zakres zajęć dla gimnazjalistów będzie bardzo zbliżony. W odróżnieniu od swoich młodszych kolegów zyskają oni jednak szanse na podszkolenie się z fotografii. Zarówno w przypadku szkół podstawowych, jak i gimnazjum część zajęć będzie realizowana w dwóch grupach, część w jednej, a zajęcia z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Rędzinach Osiedlu nawet w trzech. Szczegóły dotyczące projektu i naboru znajdzie w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce „Projekty UE i inne” – http://www.redziny.pl/europejski-fundusz-spoleczny/ . Nabór zakończy się 10 listopada. Udział w projekcie jest bezpłatny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn