Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

21

kwietnia
niedziela
Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa
18 stycznia 2019, 13:18 Inwestycje i remonty

Kto wybuduje kanalizację na ul. Stalowej i Leśnej w Rudnikach?

Oczywiście inwestorem jest gmina Rędziny, ale prace budowlane fizycznie zrealizuje firma wybrana w przetargu nieograniczonym, który został już ogłoszony. Część kosztów pokryje unijne dofinansowanie pozyskane przez urząd

Jak informowaliśmy kilka miesięcy temu, projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach, ul. Stalowa i ul. Leśna” znalazł się na liście wniosków wybranych do dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Dokładnie rzecz biorąc unijne pieniądze gmina Rędziny pozyskała w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa Regionalny Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

To jedno z najważniejszych zadań, zaplanowanych w tegorocznym budżecie gminnym, zostanie zrealizowane w całości w 2019 roku.

16 stycznia urząd gminy ogłosił przetarg nieograniczony, którego celem jest wyłonienie wykonawcy prac. Na oferty czeka do 8 lutego do godz. 9.00. Zwycięzca przetargu będzie musiał uporać się z robotami do 30 listopada.

W granicach pasa drogowego na ul. Leśnej i Stalowej powstanie ponad 3200 m kanalizacji. Zaplanowano 527 m przyłączy kanalizacyjnych, 1050 m kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz 1632,80 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Wybudowane zostaną również m.in.: kompletna przepompownia ścieków, przyłącze energetyczne oraz wykonany przecisk pod Drogą Krajową nr 91. Zakres prac obejmuje też odtworzenie nawierzchni asfaltowej.


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn