Kto wybuduje kanalizację na ul. Stalowej i Leśnej w Rudnikach?

Oczywiście inwestorem jest gmina Rędziny, ale prace budowlane fizycznie zrealizuje firma wybrana w przetargu nieograniczonym, który został już ogłoszony. Część kosztów pokryje unijne dofinansowanie pozyskane przez urząd Jak informowaliśmy kilka miesięcy temu, projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach, ul. Stalowa i ul. Leśna” znalazł się na liście wniosków wybranych do dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Dokładnie rzecz biorąc unijne … Czytaj dalej Kto wybuduje kanalizację na ul. Stalowej i Leśnej w Rudnikach?