Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

26

sierpnia
poniedziałek
Imieniny: Marii, Aleksandra
1 maja 2018, 07:23 Wydarzenia

LII sesję Rady Gminy Rędziny

Opublikowane przez: UM-Redziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017.poz.1875 z pózn.zm.) informuję, że w dniu 08 maja 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LII sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z LI sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
2. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego za zadanie drogowe.
3. Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
4. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031.
5. Zmiany Uchwały Nr 101/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia
21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
6. Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku.
7. Uchylenia uchwały Nr 16/LI/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 marca 2018r.
III. Informacje i zapytania:
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn