Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

26

sierpnia
poniedziałek
Imieniny: Marii, Aleksandra

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rędziny

 

W dniu 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-092/16 dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT

Projekt Gminy Rędziny pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rędziny ”  został wybrany do dofinansowania.

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rędziny poprzez wymianę istniejących ( 215 szt.) opraw oświetleniowych na oprawy LED wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi zapewniającymi poprawne działanie oświetlenia oraz ze względu na zły stan techniczny istniejącej infrastruktury ( w tym : wymiana wysięgników, zasilania). Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowościach: Kościelec, Rudniki, Rędziny, Konin i Marianka Rędzińska.

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Rędziny w wyniku modernizacji oświetlenia, a w konsekwencji zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa w transporcie publicznym.

Całkowita wartość projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rędziny”  to 341 140,50 zł.  Kwota dofinansowania pozyskanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  to 238 789,80 zł.

© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn