Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

31

października
sobota
Imieniny: Urbana, Saturnina, Krzysztofa
15 listopada 2017, 15:27 Wydarzenia

Nabór uczestników do udziału w projekcie

 

NABÓR UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn.:

„Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła na potrzeby budynków mieszkalnych

na terenie Gminy Rędziny”

 

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.115.2017 z dnia 15.11.2017r.  Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór Uczestników do udziału w Projekcie pn.: „Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny w terminie

od dnia 23.11.2017r. do 11.12.2017r.

Informacje ogólne:

 • Instalacje pomp ciepła (gruntowa lub powietrzna) służą do produkcji energii cieplnej z energii odnawialnej (zmagazynowej w powietrzu lub gruncie) wykorzystywanej na potrzeby grzewcze budynku mieszkalnego. Dodatkowo instalacja umożliwia podgrzew c.w.u poprzez włączenie jej do istniejącego zasobnika wody użytkowej.

– Gmina  Rędziny planuje ubiegać się o dofinansowanie Projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji pomp ciepła powietrznych lub gruntowych na potrzeby budynków mieszkalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – wartość dofinansowania ok. 85% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Uczestnika wynosi ok. 15% kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT (stawka: 8% lub 23% od wkładu własnego),

 • Planowana realizacja Projektu nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu i podpisaniu umowy przez Gminę Rędziny z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO).

Wymagane dokumenty:

Wniosek – zawierający ankietę i deklarację uczestnictwa w Projekcie.

Wniosek może złożyć:

– osoba fizyczna dla budynku mieszkalnego, w którym energia cieplna wykorzystywana jest wyłącznie na cele socjalno-bytowe mieszkańców (z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej),

– osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Rędziny.

 

Kryteria wyboru:

O zakwalifikowaniu budynku do Projektu decyduje kolejność złożonych wniosków, po spełnieniu następujących warunków:

 1. Budynek mieszkalny, na potrzeby którego będzie zainstalowana instalacja pompy ciepła powietrznej lub gruntowej, musi:
  1. być zlokalizowany na terenie Gminy Rędziny,
  2. posiadać warunki techniczne umożliwiające instalację pomp ciepła w budynku mieszkalnym (w tym m.in. budynek dobrze docieplony z instalacją grzewczą niskotemperaturową preferowane ogrzewanie podłogowe),
  3. być zgłoszony do użytkowania.
 2. Posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek.
 3. Nie posiadać jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymaganych zobowiązań właściciela / współwłaścicieli budynku wobec Gminy Rędziny oraz jej jednostek podległych, a w szczególności zobowiązań podatkowych, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych – wg stanu na dzień 31.10.2017 r.
 4. Energia cieplna produkowana przez instalację pomp ciepła nie może być wykorzystywana na cele działalności gospodarczej.

 

Lista podstawowa i rezerwowa Uczestników Projektu:

Lista Uczestników Projektu, z którymi zostaną podpisane umowy przedwstępne, a po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE – umowy przyrzeczone,  będzie umieszczona na stronie www.redziny.pl, tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy Rędziny wraz z listą rezerwową.

Ostateczna ilość instalacji w ramach zakwalifikowanych do Projektu uzależniona będzie od wartości złożonego wniosku o dofinansowanie i wartości pozyskanego dofinansowania ze środków UE.

 

Szacunkowe koszty dostawy i montażu instalacji pomp ciepła w zależności od mocy wynoszą:

WARIANT INSTALACJA POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA:

– o mocy ok. 10 kW:  29 000,00 zł

– o mocy ok. 13 kW: 30 100,00 zł

– o mocy ok. 17 kW: 34 200,00 zł

 

WARIANT INSTALACJA POMPY CIEPŁA POWIETRZE-GRUNT:

– o mocy ok. 10 kW: 60 000,00 zł

– o mocy ok. 13 kW: 66 000,00 zł

– o mocy ok. 17 kW: 78 000,00 zł

Do kosztów każdego zestawu należy doliczyć podatek VAT (8% lub 23%).

Rodzaj zestawu dla każdego budynku zostanie ustalony podczas inwentaryzacji wykonywanej przez firmę projektową działającą na zlecenie Gminy Rędziny.

Ostateczny koszt zostanie określony po wyborze wykonawcy inwestycji oraz po wykonaniu szczegółowego kosztorysu.

Wkład własny Uczestników Projektu zostanie określony w umowie przedwstępnej, a następnie zaktualizowany po wyborze wykonawcy inwestycji – w umowie przyrzeczonej.

Jednocześnie Uczestnik Projektu zobowiązany jest pokryć koszt inwentaryzacji budynku w wysokości do 250,00 zł brutto (niezależnie od jej wyniku) – na podstawie zawiadomienia o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie.

Do momentu wyboru Projektu do dofinansowania oraz podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą  RPO mieszkańcy nie będą ponosili żadnych innych wydatków związanych z przygotowaniem, czy realizacją Projektu.

Wszystkie informacje nt. Projektu będą  na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Gminy Rędziny www.redziny.pl
Pompy ciepła zasada działania

Pompa ciepła to urządzenie wielkością i wyglądem przypominające niewielką lodówkę albo duży stojący kocioł grzewczy. Urządzenie to służy do ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody. Wykorzystuje ciepło, które dzięki przemianom termodynamicznym – takim samym, jakie zachodzą w zwykłych lodówkach, a także klimatyzatorach – „przepompowuje” ze źródła o niższej temperaturze do cieplejszego ośrodka. Tym zimniejszym źródłem, tak zwanym dolnym, z którego jest odbierane ciepło, może być grunt, woda, a nawet powietrze. Źródłem górnym, do którego ciepło jest dostarczane, jest ogrzewana przez pompę woda, która krąży w instalacji grzewczej. Pompa zatem nie wytwarza ciepła, poza pewną ilością będącą efektem ubocznym działania jej sprężarki, tylko je przekazuje z dolnego do górnego źródła. Pompa jest zasilana energią elektryczną. Z uwagi na dolne źródło wyróżniamy pompy ciepła typu powietrze-woda oraz woda – grunt.

Pompy ciepła: powietrze czy grunt?

Jest kilka źródeł, z których pompa może pozyskiwać ciepło.

Pompa ciepła  której dolnym źródłem jest powietrze nazywana jest powietrzną pompą ciepła. Jej efektywność zdecydowanie maleje, gdy na dworze robi się zimno, czyli wtedy, gdy potrzeba najwięcej ciepła do ogrzewania domu. Im niższa temperatura powietrza, tym pompa zużywa więcej energii elektrycznej do wytwarzania tej samej ilości ciepła, a w czasie dużego mrozu w ogóle nie może pracować i wówczas uruchamia się wbudowana w nią elektryczna grzałka. Gdy temperatura powietrza jest umiarkowana, czyli przez zdecydowanie większą część sezonu grzewczego, powietrzna pompa ciepła pracuje ekonomicznie. W sumie można przyjąć, że uśrednione dla całego sezonu grzewczego koszty ogrzewania będą mniej więcej o połowę niższe niż ogrzewania grzejnikami elektrycznymi.

Pompa ciepła,  której dolnym źródłem jest grunt nazywana jest gruntową pompą ciepła. Na głębokości około 1,5 m temperatura gruntu wynosi od 0 do 8°C, co umożliwia ekonomiczną pracę pompy – ilość ciepła pozyskiwanego z położonego na tej głębokości poziomego wymiennika ciepła może być trzy-cztery razy większa od ilości energii elektrycznej zużywanej przez pompę. Jeszcze lepsze efekty osiąga się, stosując wymiennik gruntowy z rurami umieszczonymi pionowo w głębokich odwiertach (od kilkudziesięciu do ponad stu metrów), które tworzą tak zwane sondy. Wymiennik ciepła w postaci sond pionowych zapewnia korzystne parametry pracy pompy ciepła i ich stabilność przez cały sezon grzewczy, czego nie gwarantuje wymiennik poziomy. Dla budownictwa jednorodzinnego zazwyczaj wystarcza zabudowa od 2-3 sond o głębokości ok. 100 mb.

Warunki montażu pomp ciepła

Inwestycja w montaż pompy ciepła będzie uzasadniona, kiedy spełnione są dwa warunki:

 • budynek jest ocieplony w stopniu odpowiadającym przynajmniej obecnym normom budowlanym (budownictwo nowoczesne)
 • w budynku zainstalowano wodne ogrzewanie niskotemperaturowe czyli w praktyce zazwyczaj ogrzewanie podłogowe.

Jak dobrać szacunkowo moc pompy ciepła?

Wskaźnikowe orientacyjne zapotrzebowanie na ciepło budynku:

 • budynek pasywny – 10-25 W/m2
 • budynek niskoenergetyczny – 40-50 W/m2
 • nowe budownictwo (dobra izolacja) – 55-65 W/m2
 • stare budownictwo (dobra izolacja) – ok. 70W/m2

 

Ogłoszenie

Ankieta pompa ciepła mieszkaniec

zwg0050.115.2017

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content