Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

21

kwietnia
niedziela
Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa
28 września 2018, 09:13 Inwestycje i remonty Wydarzenia

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadanie polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadanie polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

Na podstawie uchwały nr 52/LV/2018 Rady Gminy Rędziny w sprawie Regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowanych przez osoby fizyczne, informuje, że nabór wniosków o udzielenie dotacji rozpocznie się z dniem 1 października i potrwa do dnia 31 grudnia 2018r.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Rędziny ul. Wolności 87.

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Gminy w Rędzinach. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy w Rędzinach pok. 7 lub na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy w Rędzinach:  www.redziny.pl  w zakładce Formularze i wnioski oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

 

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach

Regulamin – uchwała nr 52LV2018

Harmonogram rzeczowo-finansowy


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn