Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

25

listopada
środa
Imieniny: Erazma, Katarzyny
2 kwietnia 2020, 10:29 Oświata

Nasze szkoły realizują zdalne nauczanie

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, nasze placówki oświatowe prowadzą nauczycie w formie zdalnej. Odbywa się to przy wykorzystaniu bezpłatnych platform, umożliwiających prowadzenie zajęć w trybie online, a także poczty emailowej, którą przesyłane są zadania i karty pracy ucznia oraz dziennika elektronicznego Librus. 

 

Z powodu pandemii koronawirusa premier Mateusz Morawiecki ogłosił 20 marca 2020 r. wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii. Jednocześnie minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował, że okres tymczasowego zamknięcia szkół i przedszkoli zostaje przedłużony do świąt wielkanocnych, a lekcje mają się odbywać w formie zdalnej.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor każdej szkoły został zobowiązany do organizacji realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W tym czasie nadal ma być realizowana podstawa programowa, nie jest to czas wolny dla uczniów od nauki.

Placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest gmina Rędziny, starają się realizować to rozporządzenie.

ZSP w Rudnikach

– Wszystkie najważniejsze informacje są przekazywane głównie za pomocą dziennika elektronicznego oraz strony naszego Zespołu. Wszyscy wychowawcy i nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów. Dlatego jeśli są jakiekolwiek pytania czy problemy, można się z nimi kontaktować za pomocą dostępnych sobie źródeł) – poinformował Dawid Krzętowski, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnikach.

Dyrektor Krzętowski zaznaczył, że mogą wystąpić utrudnienia spowodowane obciążeniem systemów, więc w takiej sytuacji trzeba poczekać aż system zacznie być na nowo dostępny.

– Mamy świadomość, że okres realizowania zajęć w sposób zdalny jest niesamowicie obciążający każdego uczestnika – uczniów, nauczycieli a także Was Rodzice. Dlatego moja prośba o zachowanie jak największego spokoju i dystansu – zaapelował Dawid Krzętowski.

Część przedmiotów realizowana jest poprzez platformę ClassDojo, a część w taki sam sposób jak do tej pory, czyli uczniowie otrzymują zadania do wykonania i termin ich odesłania.

W przypadku klas I-III dyrektor zapowiedział, że wychowawcy będą systematycznie przesyłać materiały do pracy, karty pracy, itd. Zaapelował, żeby podchodzić do tych zadań spokojnie, nie stresować się jeśli nie zdąży się odesłać czegoś w terminie.

ZSP nr 1 w Rędzinach

Dyrektor ZSP nr 1 Elżbieta Kowalczyk zwróciła uwagę, że już tydzień wcześniej rozpoczęło się w tej placówce zdalne nauczanie. Nauczyciele komunikują się z rodzicami i uczniami przez edziennik Librus oraz wykorzystując inne formy komunikacji elektronicznej. Wszystkie klasy IV-VIII mają założone przez wychowawców klasy na platformie Class Dojo. Wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie zostali zaproszeni przez wychowawców do poszczególnych klas i mogą zamieszczać tam zadania dla uczniów.

– Żeby skoordynować działania poszczególnych nauczycieli oraz uwzględnić równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia i zróżnicowanie zajęć w każdym dniu ustaliliśmy plan nauczania zdalnego dla każdej klasy. W danym dniu nauczyciele przedmiotów przewidzianych w planie zdalnym na ten dzień będą przesyłać uczniom materiały – poinformowała Elżbieta Kowalczyk, dodając, że z nauczycielami można komunikować się poprzez Librus.

W przypadku uczniów przedszkola i klas I-III nauczanie zdalne, ze względu na wiek dzieci, musi mieć nieco inna formę. Wychowawcy bezpośrednio kontaktują się z rodzicami i informują o dostępnych materiałach oraz możliwych formach ich realizacji.

– Myślę, że tylko dzięki wzajemnej współpracy i zrozumieniu jesteśmy w stanie przetrwać ten trudny czas epidemii w naszym kraju. Liczę na to, że mając w szkole tak wspaniałych rodziców, uczniów i nauczycieli z pewnością uda nam się przejść przez ten okres kwarantanny społecznej – podsumowała dyrektor ZSP nr 1.

ZSP nr 2 w Rędzinach

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach przyjęto rozwiązanie ułatwiające uczniom zdalną naukę poprzez możliwość bezpośredniego kontaktu z nauczycielami w godzinach ich pracy.

– Nie oznacza to, że obowiązkiem ucznia jest ciągłe przebywanie na zajęciach realizowanych z użyciem wybranego komunikatora. Jednak obowiązkiem ucznia jest realizacja danej jednostki lekcyjnej w dogodnej formie i wykonanie pracy zadanej przez nauczyciela. Wychodząc naprzeciw uczniom podjęliśmy możliwość bezpośrednich kontaktów z nauczycielami. Uczniowie pracują w różnym tempie i różnie sobie radzą z wykonywanym zadaniem – poinformowała dyrektor ZSP nr 2 Agnieszka Ryś.

Na stronie internetowej szkoły znalazła się lista wytycznych. Zgodnie z nimi lekcje online nie muszą trwać 45 minut. Dyrekcja radzi, że dać uczniom instrukcje i czas na pracę oraz m.in.  stosować łączenia przemienne z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

Szczegółowe instrukcje do lekcji udzielane są na dzienniku elektronicznym Librus w takiej formie, aby uczeń mógł samodzielnie zrealizować temat.

– Należy pamiętać, że wielu uczniów może mieć utrudniony lub wręcz uniemożliwiony swobodny dostęp do komputera w czasie, gdy zwyczajowo odbywają się lekcje (z uwagi m. in. na konieczność dzielenia go z rodzeństwem i rodzicami). Wówczas ma możliwość w późniejszym czasie wykonać zadania korzystając z informacji zamieszczonych na Librusie – zaznaczyła Agnieszka Ryś, która zaapelowała też, żeby nie zasypywać ucznia materiałami. – Czas realizacji tematu łącznie z pracą domową nie powinien wykraczać poza 45 minut – dodała.

Jeżeli uczniowie nie przestrzegają określonych zasad dotyczących zajęć online, mogą otrzymać uwagę z zachowania. To samo dotyczy sytuacji, gdy uczniowie będą wyłączać innego kolegę z lekcji – takie incydentalne sytuacje miały już miejsce.

 

ZSP w Kościelcu i SP w Koninie

Szczegółowe wytyczne zawarł na swojej stronie internetowej także Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu. Nauka prowadzona jest tu przy użyciu platformy edukacyjnej Class Dojo, dziennika elektronicznego, komunikatorów, np. Messengera oraz innych narzędzi wskazanych przez nauczyciela.

Nauczyciele samodzielnie opracowują materiały do lekcji, wykorzystują rekomendowane przez MEN platformy, np. e-podręczniki, dla klasy VIII materiały przygotowujące do egzaminu przygotowane przez Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Ponadto informują uczniów o dostępnych materiałach i zasobach edukacyjnych, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programach Telewizji Publicznej i Polskiego Radia, które pozwolą uczniom utrwalić i poszerzyć wiedzę.

Plan lekcji został zmodyfikowany i dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów, zajęcia w danym dniu odbywają się zgodnie z tym planem. Jest on zamieszczony w dzienniku elektronicznym.

Nauczyciele i dyrekcja pracują w godz. 8.00-14.00, ale w późniejszych godzinach można się z nimi komunikować za pomocą wymienionych wcześniej narzędzi.

W klasach IV-VIII uczniowie są oceniani na podstawie wykonanych przez nich zadań domowych, pracy na lekcji, aktywności, pilności, terminowości wykonywanych zadań zgodnie z obowiązującą w szkole wagą ocen.

Aktywności ucznia, które pozwalają stwierdzić, czy uczniowie zapoznali się ze wskazanym materiałem, a także będą stanowić podstawę do oceny jego pracy są między innymi: a. przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami; b. wypowiedź ucznia na forum; c. udział w dyskusjach on-line; d. rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów – wymienia ZSP w Kościelcu.

– Wszyscy uczymy się nowych rozwiązań i każdy z nas może stanąć przed tak prozaicznym problemem jak brak wolnego komputera w domu czy problemy z logowaniem. Może się zdarzyć, że dziecko nie zdąży wykonać zadania w terminie, najważniejsze jest jednak, że podejmie próbę wykonania zadania i się stara. Myślę, że tylko dzięki wzajemnej współpracy i zrozumieniu jesteśmy w stanie przetrwać ten trudny czas epidemii w naszym kraju – podsumowała dyrektor ZSP w Kościelcu
Małgorzata Hutny.

Zdalne nauczanie jest również oczywiście realizowane w naszej najmniejszej placówce, czyli Szkole Podstawowej w Koninie.

– Od pierwszego dnia zawieszenia zajęć szkolnych prowadzone były zajęcia zdalne za pomocą komunikatorów. Od 25 marca zajęcia prowadzone są zgodnie z planem lekcji za pomocą platformy Windows Teams, dzięki której nauczyciele prowadzą zajęcia online. Również dzieci z Oddziału Przedszkolnego są w stałym kontakcie z nauczycielem za pomocą Dziennika Elektronicznego Librus – wyjaśnił dyrektor SP w Koninie Adam Jaruga.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content