Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

04

czerwca
czwartek
Imieniny: Kwiryny, Franciszka
3 stycznia 2019, 13:57 Inwestycje i remonty

Niezbędne zasilanie dla docelowej oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Rędziny ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie słupowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych zasilania elektroenergetycznego docelowej oczyszczalni ścieków w Karolinie, która zostanie oddana do użytku w 2020 roku

Kilka tygodni temu informowaliśmy o rozstrzygnięciu przetargu na budowę nowego obiektu oczyszczalni ścieków, który będzie miał przepustowość 2000 m3 na dobę i będzie w stanie oczyścić ścieki z całej gminnej sieci (już istniejących odcinków plus wszystkich pozostałych planowanych do wybudowania). Wójt Paweł Militowski zwrócił wówczas uwagę, że  aby planowana instalacja mogła działać w pełnym wymiarze, gmina musi także ponieść koszt zapewnienia jej odpowiedniego źródła zasilania. W związku z tym jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia urząd gminy ogłosił przetarg nieograniczony, w którym otwarcie ofert zaplanowano na 10 stycznia. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie wykonawcy budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych 15 kV i 1kV w celu zasilania elektroenergetycznego mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Karolinie. Wybrana firma będzie miała czas do 10 maja na realizację zamówienia.

Jesienią urząd gminy rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę na budowę oczyszczalni z konsorcjum firm: P.B.i I. „ABT” sp. z o.o. w Częstochowie (lider), Grupa Szymbud sp. z o.o. z Kłomnic (partner) oraz ABT sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. z Częstochowy (partner). Wspomniane konsorcjum zadeklarowało wykonanie prac za 15 682 500 zł. Termin realizacji to 30 marca 2020 roku. Inwestycja zostanie zrealizowana m.in. dzięki pożyczce zaciągniętej przez gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– Jest to pożyczka w dużej części umarzalna, więc po zakończeniu prac nie będziemy musieli  zwracać całej przyznanej kwoty – podkreślił wójt Paweł Militowski. – Pożyczka z WFOŚiGW to najkorzystniejsze dla naszej gminy rozwiązanie, ponieważ nie ma obecnie możliwości pozyskania środków unijnych lub dofinansowań z innych źródeł na realizację tego rodzaju inwestycji – zwrócił uwagę.

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn