Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

12

lipca
niedziela
Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego
10 lipca 2019, 14:44 Wydarzenia

Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rędziny i Marianka Rędzińska już obowiązują.

Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rędziny i Marianka Rędzińska już obowiązują.

Rada Gminy w dniu 30 kwietnia podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowościach Rędziny i Marianka Rędzińska. Wojewoda Śląski pozytywnie ocenił zgodność uchwał z obowiązującymi przepisami prawa.

Opracowanie nowych planów związane było z koniecznością dostosowania zapisów planów do obowiązujących przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ujednoliceniem planów dla całej gminy oraz uwzględnieniem aktualnego stanu zagospodarowania gminy. Celem zmiany planów było również rozpatrzenie wniosków mieszkańców o zmianę przeznaczenia terenów oraz umożliwienie rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 27 maja pod poz. 3923 oraz 3924 i weszły w życie 27 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr 55/IX/2019 z dnia 30 kwietnia 2019

Uchwała Nr 56/IX/2019 z dnia 30 kwietnia 2019

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content