Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

01

czerwca
poniedziałek
Imieniny: Justyna, Anieli, Konrada
26 lutego 2018, 07:43 Wydarzenia

o unieważnieniu naboru w zakresie zadań na miejsca aktywności ruchowej.

Opublikowane przez: UM-Redziny

o unieważnieniu naboru w zakresie zadań na miejsca aktywności ruchowej. (treść informacji poniżej)

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” informuje, iż w dniu 21 lutego 2018 r. podjął decyzję o unieważnieniu naboru nr 1/2018/G i ogłoszeniu nowego naboru wniosków. Przyczyną unieważnienia naboru jest nieosiągnięcie na etapie oceny wstępnej wskaźnika rezultatu wskazanego w ogłoszeniu o naborze. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów, rozdział XI.  Procedura wyboru grantobiorców w sytuacji zagrożenia realizacji projektu grantowego pkt 1 lit. a: w przypadku zbyt małej liczby wniosków złożonych w ramach naboru, niespełniającej wskaźników i celu projektu grantowego, Zarząd może podjąć decyzję o ogłoszeniu naboru uzupełniającego lub unieważnieniu naboru wniosków.

Podsumowując wskaźnik produktu i rezultatu po posiedzeniu Rady, Zarząd stwierdził, iż wskaźnik produktu projektu grantowego założony w ogłoszeniu o naborze w wysokości 10 sztuk – Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej jest wykonany na poziomie 11 obiektów, natomiast wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z nowej i przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej założony w wysokości 4500 – wykonany jest na poziomie 3 549 osób.

Nowy nabór wniosków odbędzie się w najbliższym czasie.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn