Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

26

stycznia
niedziela
Imieniny: Tymoteusza, Michała, Tytusa
14 września 2017, 10:34 Kultura

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Opublikowane przez: UM-Redziny

11 września 2017r. w 75. rocznicę tragicznych wydarzeń z 11 września 1942r. w Rudnikach odbyła się uroczystość poświęcenia pomnika wzniesionego ku czci ofiar terroru hitlerowskiego – 20 bestialsko zamordowanych Polaków.

W ceremonii wzięli udział przedstawiciele władz naszej gminy, z wójtem Pawłem Militowskim na czele, starostą powiatu częstochowskiego – Krzysztofem Smelą, radną powiatu –Grażyną Knapik. Wśród szacownych gości znaleźli się również: Halina Rozpondek- posłanka na Sejm RP, Ryszard Majer – senator RP, Stanisław Dzwonnik – radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Ceremonię uświetniła obecność księdza Generała Dywizji Stanisława Rozpondka, przedstawicieli władz wojskowych, środowisk kombatanckich, Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury Częstochowskiej – Edyty Świerczewskiej, wójtów zaprzyjaźnionych gmin, dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy i Częstochowy wraz z pocztami sztandarowymi, dyrektor GOK w Rędzinach, radnych, sołtysów, przedstawicieli straży pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach Dawida Krzętowskiego, którego wychowankowie opiekują się pomnikiem upamiętniającym tamte wstrząsające, historyczne wydarzenia.

Mszę polową celebrował proboszcz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego ks. Zdzisław Simiński wraz z księdzem Generałem Dywizji Stanisławem Rozpondkiem, a młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach zaprezentowała wzruszający montaż poetycki w hołdzie pomordowanych Polaków.

Tego dnia dobitnie wybrzmiały słowa dotyczące patriotyzmu, zachowania tożsamości społecznej, pielęgnowania tradycji narodowych, zachowania we wdzięcznej pamięci tych, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce.

Do włodarza naszej gminy – wójta Pawła Militowskiego – znamienici goście uczestniczący w tej podniosłej uroczystości skierowali ważne słowa podziękowania za odpowiedzialne, mądre, dojrzałe działania służące ocaleniu od niepamięci ważnych kart naszej naznaczonej krwią i męstwem przodków historii, dziejów Ojczyzny. Przekazywanie tej wiedzy młodemu pokoleniu – jak wielokrotnie podkreślano – stanowi wyzwanie dla nauczycieli, wychowawców, mentorów i duchowych przewodników dzieci i młodzieży, od których zależy kształt naszego domu – Polski. Głos zabrali również p. Halina Rozpondek – Posłanka na Sejm RP, p. Ryszard Majer – Senator RP, p. Krzysztof Smela – Starosta Częstochowski oraz p. Radosław Wartacz, który w imieniu p. Lidii Burzyńskiej – Posłanki na Sejm RP odczytał list skierowany na ręce Wójta Gminy Rędziny i Dyrektora ZSP w Rudnikach.

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn