Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

04

sierpnia
środa
Imieniny: Dominika, Protazego, Jana
18 sierpnia 2017, 13:09 Odpady komunalne

Odpady do PSZOK-a

Opublikowane przez: UM-Redziny

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, iż w miejscowości Karolina 29 przy Oczyszczalni Ścieków jest otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK prowadzony jest przez Gminę Rędziny. Do Punktu przyjmowane są odpady komunalne pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rędziny.

Odpady do PSZOK-a mieszkańcy winni dostarczać na własny koszt i we własnym zakresie. Sprawdzenia i przyjęcia odpadów dokona upoważniony pracownik PSZOK w terminach określonych regulaminem.

PSZOK czynny jest:

 • w każdą środę w godzinach 1300-1700
 • w każdą sobotę w godzinach 1200-1600

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK-a:

 1. Przeterminowane leki i chemikalia;
 2. Zużyte baterie i akumulatory,
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny(kompletny);
 4. Odpady rozbiórkowe i budowlane;
 5. Zużyte opony z samochodów osobowych, rowerów, motocykli;
 6. Odpady zielone;
 7. Inne odpady niebezpieczne(kineskopy, żarówki, świetlówki, tusze itp.)
 8. Papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
 9. Odpady wielkogabarytowe.

 Rodzaje odpadów nieodbieranych w PSZOK-u

 1. Odpady zmieszane;
 2. Odpady remontowo-budowlane zawierające odpady niebezpieczne- papa, smoła, azbest, wełna mineralna;
 3. Odpady selektywne w ilościach lub rodzaju wskazującym na pochodzenie z działalności gospodarczej- na śmieci z działalności indywidualna umowa.
 4. Popiół

 

UWAGA: POPIÓŁ należy wystawiać do odbioru łącznie z odpadami zmieszanymi. Od kwietnia 2018r. odbiór popiołu następować będzie z osobnych pojemników. Kosze dostarczy firma w I kwartale 2018r.

Warunkiem przyjęcia odpadów przez pracownika Punktu jest legitymowanie się osoby zdającej odpady dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania lub potwierdzającym miejsce zamieszkania oraz okazanie dowodu uiszczenia na rzecz Gminy Rędziny opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie starszego niż 3 miesiące.

 Wszelkich informacji o pracy PSZOK-a udziela pracownik Punktu lub pracownik Urzędu Gminy pok.nr 3 parter. /Tel. 34 327 90 14 wew.26

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Punktu i warunków odbioru zawarte są w Regulaminie będącym załącznikiem do Zarządzenia NR 0050.88.2014 Wójta Gminy Rędziny z dn.16.10.2014r., dostępnym na stronie Gminy Rędziny: www.redziny.pl

 

PSZOK     nie      przyjmuje niżej wymienionych odpadów:

 • odpadów zawierających azbest,
 • odpadów radioaktywnych i skażonych biologiczne,
 • szyb samochodowych i części samochodowych – (zderzaki, lampy, fotele itp.)
 • materiałów izolacyjnych, takich jak: wełna mineralna, papa, styropian,
 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów w ilościach masowych wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności, lub remontów kapitalnych (wyburzanie nieruchomości itp.),
 • odpadów niebezpiecznych w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych lub bez etykiet producenta uniemożliwiających ich identyfikację,
 • obuwia oraz odzieży,
 • opon od traktorów, samochodów ciężarowych,

UWAGA:

W związku z tym, że styropian budowlany i papa nie są odpadami komunalnymi, ich odbiór nie jest wliczony w opłatę ponoszoną w ramach złożonej przez każdego mieszkańca śmieciowej deklaracji. Mieszkaniec posiadający odpady ze styropianu czy wełny winien oddać je na własny koszt firmom, które zajmują się zbiórką i utylizacją tego typu odpadów.

PSZOK to jest punkt selektywnej zbiórki, a nie sortownia, dlatego trzeba przywozić odpady już posegregowane, najlepiej w workach, bo przywożący sam musi je rozładować i wrzucić do kontenerów. W PSZOK zbiera się odpady, które później daje się do recyclingu, do wykorzystania, odzysku, przetworzenia.

Zmiany w segregacji narzucone przez Ministerstwo Środowiska wejdą w życie w naszej gminie od kwietnia 2018r. Nowością będzie pojemnik na popiół oraz worek niebieski na papier. Dotychczas papier zbieraliśmy do żółtego worka.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 • 11,00 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
 • 22,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi:
od miesiąca lipca 2017r.

Zwracamy się do mieszkańców naszej gminy, aby zwrócili uwagę na prawidłową segregację
w swoich oraz w sąsiednich gospodarstwach. Tylko prawidłowo wysegregowane odpady uchronią nas przed kolejnymi podwyżkami opłaty za odpady.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content