Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

24

maja
piątek
Imieniny: Joanny, Zuzanny
22 listopada 2016, 10:26 Odpady komunalne

ODPADY SEGREGUJESZ – DOBRZE POSTĘPUJESZ

Opublikowane przez: UM-Redziny

To hasło kampanii edukacyjnej przeprowadzonej w październiku br. przez Gminę Rędziny.
Na jej realizację gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem kampanii było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w obszarze gospodarki odpadami poprzez ukształtowanie przyzwyczajeń i nawyków zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz prawidłowej segregacji u źródła.

Swoim zasięgiem kampania objęła publiczne placówki oświatowe Gminy Rędziny tj. dzieci
z przedszkoli i młodzież szkół podstawowych.

Działania w ramach kampanii były prowadzone poprzez:

1.    Przygotowanie materiałów edukacyjnych: książeczek ekologicznych dla dzieci, plansz edukacyjnych oraz gier podłogowych.
2.    Organizacja działań edukacyjnych: konkursów ekologicznych, prelekcji edukacyjnych w placówkach oświatowych.

Głównymi odbiorcami kampanii były dzieci i młodzież.

Do tej grupy skierowano najwięcej działań edukacyjnych tj. konkursy, warsztaty oraz prelekcje. W ramach konkursu plastycznego dzieci mają za zadanie przygotować pracę związaną
z segregacją odpadów. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III, IV-VI szkół podstawowych). Na prace czekamy do końca listopada.

 

Gra Rędziny

 


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn