Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

21

lutego
piątek
Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
9 stycznia 2019, 14:47 Inwestycje i remonty

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rędziny informuje, że zgodnie z decyzją  Rady Gminy Rędziny istnieje możliwość  otrzymania dotacji z tytułu przyłączania  posesji do  nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej we wsi Marianka Rędzińska  oraz ul. Wodnica i ul. Willowa w Rudnikach .

Wysokość dotacji 70% poniesionych kosztów z tytułu wykonania przyłącza do poszczególnych posesji – w wysokości 70% poniesionych kosztów (lecz nie więcej niż 1.000,00 zł.)

Warunkiem otrzymania dotacji  jest:

 1. Złożenie wniosku w UG Rędziny
 2. Podpisanie umowy dotacji
 3. Zgłoszenia zamiaru wykonania podłączenia instalacji wewnętrznej posesji do kanalizacji sanitarnej – do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
 4. Po zrealizowaniu inwestycji złożenie do UG Rędziny wniosku o rozliczenie zadania.

Do wniosku dołączamy następujące dokumenty:

 • faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki na wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej (w przypadku płatności przelewem bankowym – potwierdzenie przelewu)
 • umowę o odprowadzanie ścieków,
 • protokół odbioru przyłącza przez Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne,
 • w przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały
  w celu uwierzytelnienia.

  1. Na podstawie złożonych dokumentów zostanie ustalona wysokość dotacji do przekazania Wnioskodawcy.

Dotacja zostanie przekazania na konto Wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty rozliczenia dotacji, zatwierdzonej przez Wójta Gminy Rędziny lub poprzez wypłatę
w kasie Urzędu Gminy Rędziny przy ul. Wolności 87

W załączeniu pliki do pobrania :

wniosek o rozliczenie dotacji

zał. 1 ośw. tytuł prawny

zał. 2 ośw. dane osobowe

zał. 3 ośw. o nieposiadaniu zaległości

zał. 4 Szacunkowy koszt

zał. 5 oświadczenie o nieruchomości

Wniosek o dofinansowanie kanalizacja

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn