Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

21

września
sobota
Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

W dniu 20 września 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16 dla Działania: 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Projekt Gminy Rędziny pt. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach – Gmina Rędziny został wybrany do dofinansowania.

 

Celem głównym projektu jest zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rudniki. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne poprzez zapobieganie zagrożeniom w zakresie wystąpienia niekorzystnych zdarzeń związanych z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami itp. jak również spowoduje ograniczenie ich skutków. Zakupiony pojazd wykorzystywany będzie do przeprowadzania akcji ratowniczych, które to będą miały bardzo duży wpływ na wystąpienie zagrożeń dla środowiska naturalnego i ich skutków.

 

Gmina na zakup samochodu, którego wartość umowna wynosi 747 000,00 zł. pozyskała dotację, aż z trzech źródeł finansowania – po dwieście tysięcy od Samorządu Województwa Śląskiego i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży RP województwa śląskiego oraz 135 879,30 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn