Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

19

czerwca
środa
Imieniny: Gerwazego, Protazego
8 października 2018, 09:38 Inwestycje i remonty

Podział funduszu sołeckiego w Rędzinach – Kolonii, Mariance i Koninie

Zakończyły się zebrania sołeckie, podczas których mieszkańcy dokonali podziału środków w ramach funduszu sołeckiego na 2019 roku. Ostatnie trzy wrześniowe spotkania dotyczyły funduszu dla sołectw: Rędziny – Kolonia, Marianka Rędzińska i Konin

W tym roku siedem sołectw w naszej gminie miało do dyspozycji 37 769,33 zł. Jedynie Mariance Rędzińskiej, która jest najmniejszym sołectwem, przysługiwała kwota  27 987,07 zł.

Na zebraniu sołectwa Rędziny – Kolonia procedowane była dwa wnioski. W głosowaniu większe poparcie uzyskała propozycja przygotowana przez sołtysa. Fundusz zostanie więc przeznaczony na realizację następujących zadań: zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy
ul. Wolności w kierunku Rędzin (15 tys. zł), zakup i montaż luster drogowych przy skrzyżowaniach ul. Polnej i Mstowskiej oraz ulic Bankowej i Cmentarnej (3 tys. zł), partycypowanie w kosztach organizacji wycieczki dla mieszkańców sołectwa Rędziny Kolonia (3 tys. zł), doposażenie oraz organizacja warsztatów muzycznych dla orkiestry (7 769,33 zł), wykonanie prac mających na celu rozbudowę przedszkolnego terenu przy ZSP nr 1
w Rędzinach (3 tys. zł), doposażenie infrastruktury oraz zawodników UKS SPEEDWAY Rędziny – (3 tys. zł) oraz doposażenie infrastruktury oraz zawodników GKS Unia Rędziny (3 tys. zł). Drugi z wniosków dotyczył przeznaczenia całej kwoty na utwardzenie ul. Wiznera.

W Mariance Rędzińskiej wpłynęły dwa wnioski, spośród których więcej głosów zdobył ten zgłoszony przez sołtys. Najwięcej – 14 tys. zł – pójdzie na wykonanie boiska do siatkówki plażowej o wym. 10x20m, z rabatkami wokół boiska oraz 25 mb płotu wraz z furtką. Ponadto środki sołeckie pójdą na: remont budynku (szatni) Unii Rędziny (4 tys. zł), doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej (1 tys. zł), remont krzyża w Mariance Rędzińskiej (2 tys. zł), zakup sprzętu sportowego – piłki do siatkówki i do piłki nożnej (987,07 zł), dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach (1 tys. zł) oraz zorganizowanie imprezy kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców (5 tys. zł).

Tylko jeden wniosek – od sołtysa i rady sołeckiej – wpłynął w Koninie i to on będzie realizowany. Największą kwotę – 10 tys. zł – zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Koninie
o salę gimnastyczną i zagospodarowanie terenu szkolnego. Nieco mniej – 9 tys. zł – pójdzie na organizację festynu środowiskowego przy współpracy sołtysa, rady sołeckiej, szkoły oraz OSP Konin, 8 tys. zł natomiast na zakup sprzętu multimedialnego i strażackiego dla OSP Konin. Pozostałe zadania, które będą sfinansowane z tego funduszu to: organizacja integracyjnego spotkania (4 tys. zł), zakup umundurowania dla rędzińskiej orkiestry (1,5 tys. zł), doposażenie terenu przy OSP Konin przy ul. Kościelnej (zakup ławeczek – 2,5 tys. zł), doposażenie  infrastruktury oraz zawodników UKS SPEEDWAY Rędziny (1 269,33 zł) oraz przeznaczenie środków na stowarzyszenie ,,DAR SERCA” na prowadzenie m.in. zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa Konin (1,5 tys. zł).

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn