Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

26

kwietnia
piątek
Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marii
19 września 2018, 14:32 Pomoc społeczna Wydarzenia

Pomoc Żywnościowa

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach przy współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie realizował będzie Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program trwał będzie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. Przewidywanych jest 5 dystrybucji artykułów żywnościowych. Pomocą żywnościową w ramach Programu PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawnionego do korzystania z pomocy społecznej tj. do dnia 30 września 2018 r. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie,  od dnia 1 października 2018 r. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie. O terminach kolejnych wydawek żywności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach będzie informował na bieżąco. Od dnia 20 września 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach przy ul. Mickiewicza 7 wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn