Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

29

września
wtorek
Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala
19 września 2018, 14:32 Pomoc społeczna Wydarzenia

Pomoc Żywnościowa

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach przy współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie realizował będzie Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program trwał będzie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. Przewidywanych jest 5 dystrybucji artykułów żywnościowych. Pomocą żywnościową w ramach Programu PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawnionego do korzystania z pomocy społecznej tj. do dnia 30 września 2018 r. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie,  od dnia 1 października 2018 r. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie. O terminach kolejnych wydawek żywności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach będzie informował na bieżąco. Od dnia 20 września 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach przy ul. Mickiewicza 7 wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content