Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

23

września
poniedziałek
Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa
21 sierpnia 2018, 15:53 Wydarzenia

Ponownie informujemy co powinien zrobić rolnik po stwierdzeniu szkód w jego gospodarstwie

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik), dostępnym również w urzędzie gminy (pok. 7).
Wniosek należy wypełnić czytelnie oraz wpisać wszystkie wymagane dane.
Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

Wójt po wpłynięciu zgłoszenia rolnika przekazuje wniosek powołanej zarządzeniem komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Komisja szacuje szkody a następnie sporządza protokół. Protokół podpisany przez wszystkich członków komisji wraz z przewodniczącym tutejszy urząd przekazuje do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Śląski Urząd Wojewódzki rozpatruje i podejmuje decyzje o wypłacie odszkodowania.

 

Wniosek o oszacowanie szkód

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn