Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

18

marca
poniedziałek
Imieniny: Cyryla, Edwarda, Boguchwaly
10 kwietnia 2017, 12:37 Wydarzenia

Program SMOG STOP

Opublikowane przez: UM-Redziny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016roku.

Dofinansowaniem objęta jest:

  1. Wymiana, modernizacja lub budowa instalacji centralnego ogrzewania;
  2. Wymiana źródeł ciepła na:

– Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi  5 klasy wg kryteriów zawartych w normach PN-EN303-5:2012;

– Kocioł gazowy;

– Kocioł olejowy;

– Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie  PN-EN303-5:20125:2012;

– Kocioł elektryczny;

– Wymiennik ciepła/opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej;

– Powietrzna pompa ciepła;

– Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe);

  1. Zabudowa systemów grzewczych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej ( do wyboru jedno źródło):

– Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz z sprawozdaniem    z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark”;

– Powietrzna pompa ciepła;

– pompa ciepła ( gruntowa i pozostałe);

  1. Zastosowanie rozwiązań technicznych zwiększających oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, do użytkowania których przystąpiono przed 16.12.2002r.:

– Docieplenie ścian;

– Docieplenie stropodachów i dachów;

– Wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

O udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkaniowego.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017r.

Więcej informacji: http://www.wfosigw.katowice.pl/15-obszary-finansowania/2071-likwidacja-niskiej-emisji-program-smog-stop.html

 

Dokumenty do pobrania:

Telefon kontaktowy: 32 60 32 252


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn