Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

30

września
środa
Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
2 lipca 2020, 09:02 Inwestycje i remonty

Projekt zakończony, czas na podłączanie się do sieci

 Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Stalowej i Leśnej w Rudnikach, realizowana przy udziale środków unijnych. W ten sposób gminna sieć kanalizacyjna wydłużyła się o kolejne ponad 3 km. Mieszkańcy mogą już podłączać się do kanalizacji.

– To kolejny etap długofalowego projektu skanalizowania naszej gminy. Przy okazji ulica Leśna zyskała też nową nawierzchnię. Przed nami następne odcinki do wykonania kanalizacji, na które gmina Rędziny złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej– mówi wójt Paweł Militowski.

Projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach, ul. Stalowa i ul. Leśna” znalazł się na liście wniosków wybranych do dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Mowa o unijnych pieniądzach, które gmina Rędziny pozyskała w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa Regionalny Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na decyzję w sprawie dofinansowania, gmina nie mogła wcześniej przystąpić do realizacji zadania. Bywa, iż od złożenia wniosku do jego realizacji mija kilka lat.

Wykonawcą inwestycji była wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Z.T.H.U. Stanisław Krupiński z Wrzosowej, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę ok. 2 mln i 886 tys. zł.

W granicach pasa drogowego na ul. Leśnej i Stalowej powstało ok. 3200 m kanalizacji. Wykonano także m.in.: kompletną przepompownią ścieków, przyłącze energetyczne oraz przecisk pod drogą krajową nr 91 na ul. Łódzką.

Fakt doprowadzenia, a nawet przeciągnięcia sieci kanalizacyjnej pod DK 91, jest niezwykle istotny pod kątem następnych inwestycji sanitarnych, które w najbliższej przyszłości gmina zamierza realizować już po drugiej stronie ruchliwej drogi krajowej.

Dbajmy o środowisko. Zachęcam do przyłączania się do sieci i korzystania z dofinansowania – wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

 

Link – http://www.redziny.pl/dofinansowanie-dla-mieszkancow-gminy-redziny-do-przylacza-kanalizacyjnego/

 

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content