Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

06

lipca
poniedziałek
Imieniny: Gotarda, Dominiki, Lucji
29 czerwca 2020, 11:22 Inwestycje i remonty

Prosta już przebudowana

Zakończyła się realizowana od jesieni 2019 roku przebudowa ul. Prostej w Mariance Rędzińskiej, stanowiąca pierwszy etap większej inwestycji drogowej. Wykonanie tego zadania było możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu pozyskanemu przez gminę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wykonawca prac zmieścił się w wyznaczonym przez gminę terminie, a dzięki sprzyjającej w okresie zimowym aurze, zdecydowaną większość robót miał za sobą już w kwietniu. Ostatecznych odbiorów technicznych dokonano w czerwcu.

Inwestycja obejmowała przede wszystkim budowę asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku 460 m o szerokości 6 m z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonany został również ciąg rowerowy z asfaltobetonu o szerokości 2 m oraz ciąg pieszy z kostki brukowej o szerokości 1,5 m. Ponadto powstały zjazdy z kostki brukowej i odwodnienie, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, roboty instalacyjne teletechniczne i gazowe. Firma była też odpowiedzialna za opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Przebudowa ul. Prostej to kolejna w ostatnich latach ważna inwestycja realizowana na terenie Marianki Rędzińskiej m.in. po budowie kanalizacji sanitarnej w całej miejscowości i przebudowie ul. Srebrnej, zakończonych w 2018 roku. Przypominamy też, że ukończone niedawno prace to jedynie pierwszy etap większego zadania drogowego, którego finalizacja w przyszłości przyniesie gminie i mieszkańcom wiele korzyści.

W planie jest budowa nowego połączenia drogowego między Marianką Rędzińska i Rudnikami (ul. Wojska Polskiego/Glinianki). Ulica Prosta została na razie zmodernizowana i poszerzona m.in., żeby mogły nią poruszać się autobusy GZK, a w kolejnym etapie wydłużona będzie o odcinek nowej drogi, który pobiegnie w sąsiedztwie lotniska w kierunku Rudnik. Dokumentacja projektowa na całość jest już gotowa i obejmuje również przedłużenie ul. Wodnica w Rudnikach, która po zakończeniu prac przestanie być ślepa.

Wybudowanie w przyszłości nowej drogi, umożliwi autobusom GZK kursowanie znacznie krótszą trasą, co powinno przyciągnąć dodatkowych pasażerów. Wójt podkreśla, że dzięki temu udałoby się też rozładować ruch samochodowy, zmniejszyć korki i zwiększyć bezpieczeństwo na ruchliwej drodze krajowej nr 91.

– Już teraz w związku z budową autostrady jest ona mocno obciążona, a kiedy powstanie węzeł autostradowy w Kościelcu, będzie jeszcze bardziej – mówi wójt Paweł Militowski, dodając, że powstałby także alternatywny dojazd do lotniska.

Dysponując takim połączeniem drogowym, władze gminy mogłyby rozpocząć starania o połączenie go z ul. Połaniecką w Częstochowie, dzięki czemu sąsiadujący z drogą teren przewidziany pod działalność gospodarczą zyskałby na atrakcyjności w oczach potencjalnych inwestorów.

Warto podkreślić, iż studium daje możliwość po wybudowaniu tego połączenia, uzyskanie około 100 ha terenów przemysłowych. Ich zabudowanie to realny i ogromny wpływ rzędu kilku milionów rocznie.

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content