Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

24

października
sobota
Imieniny: Rafala, Marcina, Antoniego
31 sierpnia 2018, 12:46 Kultura Wydarzenia

Przedstawiciele CEMEX Polska spotkali się z mieszkańcami

Opublikowane przez: UM-Redziny

Kilkudziesięciu interesariuszy, będących  przedstawicielami samorządu lokalnego, w tym gminy Rędziny i działających na terenie gminy placówek oświatowych i instytucji kulturalnych, a także organizacji pozarządowych spotkało się z przedstawicielami zarządu firmy 25 lipca w Cementowni Rudniki. Mieli okazję podzielić się swoimi oczekiwaniami oraz pomysłami na stworzenie nowych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz lokalnych społeczności

Firma podkreśla, że prowadzone od 2013 roku spotkania w obu cementowniach należących do CEMEX są okazją do szczegółowego omówienia najważniejszych postulatów sygnalizowanych przez zainteresowanych mieszkańców. CEMEX Polska prowadzi spotkania dialogowe zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu AA1000SES, opisującego sposób włączania interesariuszy w istotne dla firmy wydarzenia i tematy. Spotkania prowadzone są przez niezależnych moderatorów, zapewniających spełniający wymagania standardu przebieg spotkania.

Podczas tegorocznego spotkania 25 lipca, interesariusze podejmowali tematy dotyczące współpracy CEMEX Polska z lokalnymi społecznościami, wpływie cementowni na środowisko naturalne oraz na otoczenie gospodarcze zakładów. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jakie działania podjęto dotychczas w celu rozwiązania zgłoszonych w toku poprzednich rozmów postulatów, a także przedstawili nowe kwestie warte poświęcenia uwagi.

Celem dialogu prowadzonego przez CEMEX jest poznanie potrzeb naszych interesariuszy. Spotkania służą wzmacnianiu relacji oraz sprzyjają budowaniu wzajemnego zaufania między naszą firmą a otoczeniem. Są także platformą do rozmowy o wspólnych inicjatywach i przedsięwzięciach. Rezultatem spotkań są konkretne działania obu cementowni na rzecz lokalnych społeczności, jak np. realizowane projekty wolontariuszy i Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”. Omówione problemy i oczekiwania interesariuszy, pozwoliły firmie CEMEX Polska zebrać dane do kolejnego Raportu Zrównoważonego Rozwoju, w których zostaną przedstawione postulaty i wnioski dotyczące ostatnio odbytych spotkań z interesariuszami.

Jak informowaliśmy kilka tygodni temu, przy zaangażowaniu firmy CEMEX powstaje w Koninie

centrum aktywności społecznej. Będą w nim organizowane zajęcia, które zainteresują zarówno dzieci, jak i seniorów.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content