Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

21

listopada
środa
Imieniny: Alberta, Janusza, Konrada
13 września 2018, 07:41 Inwestycje i remonty

Rędziny – Osiedle. Fundusz sołecki podzielony

Opublikowane przez: UM-Redziny

Na poniedziałkowym zebraniu sołeckim w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach, mieszkańcy sołectwa Rędziny – Osiedle zdecydowali na jakie zadania przeznaczone zostaną pieniądze w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

 

Pod głosowanie poddane zostały trzy wnioski, które zostały przygotowane i złożone zgodnie z przepisami. We wszystkich trzech sugerowano przeznaczenie części środków na działalność Gminnej Orkiestry Dętej OSP Rędziny i modernizację posadzki w miejscu krzyża świętego. Ponadto wskazywano m.in. na potrzebę sfinansowania zakupu urządzeń na plac zabaw za GOK, zagospodarowanie placu przy ul. Broniewskiego 3 i 4, posadzenie drzew i krzewów przy parkingu na ul. Broniewskiego, położenie kostki brukowej w miejscu wydeptanej ścieżki przy ul. Broniewskiego 6 czy remont szatni w budynku klubu Unii Rędziny. Ostatecznie mieszkańcy wybrali do realizacji wniosek nr 3. Zaproponowano w nim, żeby na doposażenie orkiestry dętej, modernizację posadzki w miejscu krzyża i modernizację szatni klubowej przeznaczono po 3 tys. zł, resztę natomiast, czyli 28 tys. 769,33 zł z dostępnej kwoty 37 tys. 769,33 zł – na zakup sprzętu na plac zabaw. Niektórzy mieszkańcy dziwili się po co przekazywać pieniądze sołeckie na plac, skoro zgodnie z informacją wójta Pawła Militowskiego (podobnie jak na zebraniu sołectwa Rędziny – Okupniki przedstawił prezentację dotyczącą zrealizowanych w gminie zadań, inwestycji i pozyskanych środków w latach 2015 – 2018), na jego modernizację są środki unijne, przyznane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Razem na Wyżyny”. Dyrektor GOK i prezes zarządu wspomnianej LGD Jolanta Brzozowska – Ciura wyjaśniła, że pozyskane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwojowych przy GOK w Rędzinach we współpracy z gminą 80 tys. zł, wystarczy na położenie nawierzchni, posadowienie dwóch nowych urządzeń i remont drewnianego domku (w tej kwocie są już ujęte koszty wykonanego projektu). Zasugerowała więc, że z pieniędzy sołeckich można dołożyć na zakup jeszcze dwóch lub trzech urządzeń, żeby plac był atrakcyjniejszy i lepiej wyposażony. Zaznaczyła przy tym, że dzięki temu, iż z wnioskiem wystąpiło stowarzyszenie, przyznano 100 procentowe dofinansowanie, bez konieczności zabezpieczania wkładu własnego.


ZOBACZ TAKŻE


© 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn