Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

27

września
niedziela
Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny
4 października 2018, 17:51 Inwestycje i remonty

Rędziny to najmniej zadłużona gmina w subregionie

Z rankingu Polskiej Agencji Prasowej, przygotowanego w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, wynika, że Rędziny są jedną z najmniej zadłużonych gmin w kraju

Po naszej gminie rozniosły się ostatnio plotki, jakoby w ostatnich latach jej zadłużenie drastycznie wzrosło i osiągnęło nawet poziom 15 mln zł. Na wrześniowych zebraniach sołeckich wójt Paweł Militowski dementował te niezgodne ze stanem faktycznym doniesienia. Na potwierdzenie przytaczamy dane, które znalazły się w rankingu zadłużenia gmin, przygotowanego przez Polską Agencję Prasową w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów według stanu na koniec 2017 roku ( http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/184200/Zadluzenie-gmin–Najbardziej-i-najmniej-zadluzone-gminy-w-Polsce ). Wynika z nich, że zadłużenie Rędzin na koniec ubiegłego roku wynosiło łącznie tylko 670 941 tys. zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało kwotę niespełna 67 zł. Jeśli chodzi o subregion północny województwa śląskiego, obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski i Częstochowę, żaden samorząd nawet nie zbliżył się do wyniku nasze gminy. W żadnej ogólna kwota długa nie spadła poniżej 1 mln zł i 200 zł w przeliczeniu na mieszkańca. Jedynie znajdujące się już w powiecie lublinieckim Herby (subregion centralny) osiągnęły minimalnie niższe zadłużenie od Rędzin (437 192 zł i 63 zł na mieszkańca). Na blisko 2,5 tys. gmin w całej Polsce, nasza miała wyższe zadłużenie od zaledwie kilkudziesięciu.

Dane na koniec każdego roku budżetowego są najbardziej miarodajne, dlatego te z końca 2017 pozostają aktualne. Już teraz wójt Paweł Militowski zapewnia jednak, że sytuacja finansowa gminy nie uległa zmianie.

– Musieliśmy jedynie zaciągnąć zobowiązania na realizację tegorocznych inwestycji, na które przyznano nam dofinansowania. Zostaną one spłacone zaraz potem, jak fizycznie otrzymamy pieniądze w ramach dofinansowań, co zawsze następuje po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji – wyjaśnia wójt.

Władze gminy nie podpisały jeszcze umowy dotyczącej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Karolinie, która to jest obecnie przedmiotem postępowania przetargowego. Prawdopodobnie będę jednak musiały to zrobić, ponieważ większa oczyszczalnia jest niezbędna, jeśli powstać mają kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej, a nie ma obecnie możliwości pozyskania na tego rodzaju inwestycje środków zewnętrznych w formie dofinansowań. Warto jednak pamiętać, że pożyczka z WFOŚiGW przyznawana jest na atrakcyjnych warunkach i m.in. w 50 procentach umarzalna po zakończeniu robót budowlanych.

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content