Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

23

sierpnia
piątek
Imieniny: Apolinarego, Filipa
23 lutego 2017, 22:33 Oświata ZSP Rędziny 2

Rekrutacja do klasy pierwszej ZSP nr 2 w Rędzinach

Opublikowane przez: ZSP Rędziny 2

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018

  1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach przyjmowane są:
  • Dzieci 7 letnie  ( urodzone w 2010 r.)- które nie rozpoczęły realizacji  obowiązku szkolnego w poprzednim tj. w roku 2016/2017.
  • Dzieci 6 letnie ( urodzone w roku 2011 r.) – zgodnie z wolą rodziców na ich wniosek jeżeli dziecko :
  1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

II. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej

1.Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia (Załącznik nr 1 ) złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów.

  1. dzieci 6 letnie – zgodnie z wolą rodziców – (załącznik nr 2)

III. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach

  1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z Harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
  2. Rekrutację dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadza się na podstawie wniosku złożonego w sekretariacie szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów (załącznik 3).

Wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń i wniosków trwa do 20 marca 2017 r. w sekretariacie szkoły lub przedszkola.

Wymagane załączniki można również pobrać poniżej:

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn