Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

01

grudnia
wtorek
Imieniny: Natalii, Eligiusza, Edmunda
16 lipca 2020, 07:34 Inwestycje i remonty

Rozpoczęto realizację projektu unijnego pod nazwą „Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”.

W grudniu 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 1 – Odnawialne źródła energii, poddziałania 2 – Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego, oś priorytetowa 4 – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Gmina Rędziny uzyskała pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną i została zakwalifikowana do uzyskania dofinansowania. W dniu 19 czerwca wójt Paweł Militowski podpisał umowę w sprawie przekazania unijnych pieniędzy, a 7 lipca podpisano umowę z wykonawcą, firmą Eko-Team.

Mieszkańcy, którzy wykazali chęć udziału w projekcie zostali poinformowani o kolejnych krokach inwestycji na wczorajszym zebraniu, na którym zarówno ze strony wykonawcy jak i urzędu udzielono odpowiedzi na wszelkie pytania uczestników projektu.

Mieszkańcy zostali również poinformowani, iż nad prawidłowością wykonania inwestycji będzie czuwał inspektor z ramienia Urzędu Gminy Rędziny.

Mam nadzieję, na dobrą współpracę pomiędzy wykonawcą a mieszkańcami, co pozwoli nam szybko i sprawnie przeprowadzić całość zadania – wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content