Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

24

stycznia
czwartek
Imieniny: Felicji, Franciszka, Rafała
5 października 2017, 14:56 Oświata

Środki unijne na kształcenie dzieci i młodzieży

Gmina pozyskała unijne dofinansowanie na realizację projektu edukacyjnego pod nazwą „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w gminie Rędziny”. Skorzystają na tym uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz nauczyciele, ale zyskają też placówki oświatowe

Projekt dotyczy obu szkół podstawowych w Rędzinach oraz tutejszych klas gimnazjalnych.

– Obejmuje organizację zajęć dodatkowych, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni, a także szkolenia dla nauczycieli i wyjazdy uczniów np. do Centrum Nauki Kopernik – informuje Agnieszka Olszewska, kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Oświaty w Urzędzie Gminy Rędziny.

Koszt w 90 proc. pokryje dofinansowane pozyskane właśnie przez urząd, czyli 682.518,19 zł. Projekt będzie realizowany przez dwa lata. Każde zajęcia będą się odbywały przez cztery semestry średnio po dwie godziny tygodniowo. W przypadku szkół podstawowych zaplanowano m.in. laboratorium kreatywności, kółko gier planszowych, kółko informatyczne, matematykę dla uzdolnionych, zajęcia plastyczne czy teatralne. Zakres zajęć dla gimnazjalistów będzie bardzo zbliżony. W odróżnieniu od swoich młodszych kolegów zyskają oni jednak szanse na podszkolenie się z fotografii. Zarówno w przypadku szkół podstawowych, jak i gimnazjum część zajęć będzie realizowana w dwóch grupach, część w jednej, a zajęcia z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Rędzinach Osiedlu nawet w trzech.

„Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w gminie Rędziny” to kolejny projekt, który dojdzie do skutku dzięki skutecznym staraniom gminnych urzędników o środki unijne. Tylko biorąc pod uwagę dofinansowania na zadania związane z oświatą, Rędziny pozyskały w ostatnim czasie ponad 2,7 mln zł na: przebudowę sali gimnastycznej w SP nr 1, rozbudowę budynku tej szkoły o nowe przedszkole oraz zakup książek do bibliotek szkolnych.

Z dodatkowych zajęć i szkoleń w ramach projektu skorzystają m.in. nauczyciele i uczniowie SP nr 2 w Rędzinach oraz klas gimnazjalnych.

 


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn