Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

31

października
sobota
Imieniny: Urbana, Saturnina, Krzysztofa
20 lutego 2018, 10:19 Wydarzenia

Stawki podatkowe nie wzrosły!

Opublikowane przez: UM-Redziny

 

Jak już informowaliśmy w grudniu, decyzją władz gminy stawki podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2018 rok nie zmieniły się w porównaniu z 2016 i 2017 rokiem. A jednak do urzędu zgłaszają się mieszkańcy Rędzin i Konina, którzy dziwią się, że w tym roku przyjdzie im zapłacić znacznie więcej niż w latach poprzednich. To jednak wynik modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

– Wszelkie zmiany wysokości podatku, w szczególności dla osób posiadających nieruchomości w sołectwach Konin i Rędziny Okupniki, wynikają przede wszystkim ze zmian powierzchni działek i klasyfikacji gruntów dokonanych przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie na skutek modernizacji ewidencji gruntów i budynków, a także z opodatkowania budynków dotychczas niezgłaszanych przez podatników do opodatkowania – podkreśla Referat Finansowy Urzędu Gminy Rędziny.

Referat zwraca uwagę, że przy wymiarze podatków wójt związany jest danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej oraz aktualizowanej przez starostwo, zarówno co do wielkości działek, jak i sposobu ich klasyfikacji. Urząd nie może więc przyjąć innych podstaw opodatkowania niż dane wynikające z ewidencji gruntów, nie jest też uprawniony do kwestionowania tych danych. A kwestionują nowe ustalenia niektórzy mieszkańcy, zwracający uwagę, że wyniki pomiarów są niezgodne ze stanem faktycznym. Już kilka miesięcy temu mieli możliwość zapoznania się z projektem modernizacji i zgłosić do niego uwagi – podczas wyłożenia projektu do wglądu w dniach 17 – 28 lipca 2017 (Konin) i 3 – 24 sierpnia 2017 r. (Rędziny Okupniki). UG informował o tym m.in. publikując ogłoszenia Starosty Częstochowskiego na stronach BIP Gminy Rędziny [link1, link2] oraz przez sołtysów. Właściciele nieruchomości mogli też zgłaszać zarzuty do nowych danych po publikacji ogłoszeń o zakończeniu modernizacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Ci, którzy nie skorzystali z tego w ustawowym terminie, a mają zastrzeżenia, powinni złożyć w Starostwie Powiatowym w Częstochowie wniosek o zmianę  danych  ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków.

– Do wniosku należy dołączyć stosowną dokumentację, z której wynikałoby, że dane te są błędne np. dokumentację architektoniczno-budowlaną. W razie pytań służymy pomocą – pokój numer 20 w Urzędzie Gminy Rędziny – informuje Referat Finansowy.

Zmiany w ewidencji, skutkujące dla części mieszkańców koniecznością naliczenia wyższych podatków, mogą wynikać m.in. z błędnych danych co do wielkości gruntów i budynków ujętych w poprzedniej wersji dokumentu. Są też przypadki, że niektórzy dotychczas w ogóle nie odprowadzali podatku od istniejących budynków, ponieważ po zakończeniu ich budowy nie zlecili geodecie wykonania stosownych pomiarów i nie zgłosili tego do starostwa powiatowego. Może to oznaczać konieczność zapłaty zaległego podatku z ostatnich pięciu lat.

– W takiej sytuacji, jeśli uiścić trzeba wysoką sumę, a mieszkańcy nie są w stanie zrobić tego jednorazowo, mogą wystąpić z wnioskiem o rozbicie zaległości na raty – zwraca uwagę wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content